1866 yılında Polonya’da doğdu. Gençlik yıllarında Polonya milliyetçiliği siyasi ve entelektüel görüşlerini önemli ölçüde etkilese de, daha sonra enternasyonalizmi ve sosyalizmi benimsedi. Varşova Üniversitesi’nde tıp alanında öğrenim gördü. Dönemin Rusya’sında Çarlık karşıtı görüşleri nedeniyle 3 sene Krakov’da hapis cezası aldıktan sonra Sibirya’ya sürüldü. Sibirya’ya sürgün sosyalizm anlayışını belirlemede önemli bir rol oynadı.

19 Şubat 1926’da hayatını kaybeden yazar, Sovyet Rusya’sına yönelik eleştirileriyle döneminde büyük yankılar uyandırmıştır. Makhayski’nin yazılarında Bakunin’in etkileri görülse de, bu görüşleri bir üst noktaya taşımıştır. George Orwell’i derinden etkilemiş düşünürün bir çok makalesi Marksist literatürde temel referans olarak kabul edilmektedir.

Jan Waclaw Makhayski - Yazarın kitapları

Kapat