Scott 1936’da New Jersey’de doğdu. Siyaset Bilimi ve Antropoloji profesörü olduğu Yale Üniversitesi’nde Güneydoğu Asya Siyaseti, Köylü Siyaseti, Güçsüzlük ve Bağımlılık, Siyasal Antropoloji, Siyasal Gelişme Teorileri, Karşılaştırmalı Siyaset ve Azgelişmiş Ülkelerin Siyaseti konularında dersler veriyor. Peasant Studies ve Theory and Society dergilerinin yazı kurulu üyesi tanınmış bir anarşist bilim insanıdır. Ayrıca Amerikan Siyaset Bilimi Derneği, Demokratik Sosyalist Örgütlenme Komitesi, Filipinli Halkların Dostları Derneği ve Asya İncelemeleri Derneği gibi kuruluşlarda faaliyet gösteriyor.

1978-1980 yılları arasında bir Malaya köyünde saha araştırması yaparak köylü direnişinin gündelik biçimlerini inceledi. Güneydoğu Asya’da yoksulların ve köylülerin yürüttükleri direnişi konu alan birçok makalesi vardır.

Halen Connecticut'ta yaşıyor ve koyun yetiştiriyor.
Başlıca Kitapları: Political Ideology in Malaysia: Reality and the Beliefs of an Elite (1968); Comparative Political Corruption (1971); The Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebellion in Southeast Asia (1976); Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (1985); Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (1990); Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (1998); The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia (2009); Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and Meaningful Work and Play (2012); Decoding subaltern politics. Ideology, disguise, and resistance in agrarian politics (2012).

James C. Scott - Yazarın kitapları

Kapat