İyrec-i Pézéşkzâd

1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan sonra Fransa'da hukuk tahsili yapmıştır. İran'da beş yıl hâkimlik yaptıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlamış; Avusturya, Çekoslovakya, İsveç ve Cezayir'de görev yapmıştır. Bu bakanlıkta son olarak Kültür İşleri Genel Müdürü olarak çalışırken 1979'daki İslâm İnkılâbı'nda görevine son vermiştir. Daha sonra Fransa'ya gitmiş ve mizah türü kitapların yanı sıra gazetelere makaleler yazmıştır. Hemen hemen bütün eserleri siyasi, sosyal mizah tarzındadır. İranlı bazı edebiyatçı ve eleştirmenler, onu çağdaş Nasrettin Hoca olarak vasıflandırmıştır. Çevirisini sunduğumuz Dayıcan Napolyon adlı romanı, 1970'li yıllarda televizyon dizisi olarak filme çekilmiş ve İran televizyonunda gösterilmiştir. Yazar halen Fransa'da yaşamaktadır
Eserleri: 1- Maşallah Han Der Derbâr-ı Hârunu'r-Reşîd (Hârun Reşîd'in Sarayındaki Maşallah Han) 1958. (Çocuklar ve gençler için roman) 2- Dayıcan Napolyon 1970. (Roman) 3- Edeb-i Merd Béh zé Devlet-i Ûst (İnsanın Terbiyeli Olması, Zengin Olmasından Daha İyidir) 1973. (Tiyatro eseri) 4- Hânivâde-yi Nîkahter (Şanslı Aile) 2000. 5- Hâfız-ı Nâşénîde Pend (Nasihat Dinlemeyen Hâfız) 6- İnternational Beççe-perverhâ (Uluslararası Çocuk Yetiştiricileri) 7- Şehr-i Fereng ez Heme Reng (Her Rengiyle Avrupa) 8- Péser-i Hâcîbabacan (Hacı Babacığımın Oğlu) 9- Bilît-i Han Emu (Amca Han'ın Bileti) 10- Tanz-ı Fâhir-i Sa'dî (Sa'dî'nin Övülecek Tanzı) 11- Âsımun Rîsmun (Gökyüzü ve İp) 12- Bubul (Sosyal Tanz) 13- Golgeşt-i Hâtırât (Seçme Hatıralar) 14- Rüstem Sûltan.

Yazdığı Kitaplar