İlkay Südaş

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı’nda yüksek lisans (2005) ve doktora (2012) derecelerini aldı. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde öğretim üyesidir. Akademik ilgi alanları arasında, Türkiye’ye yönelik yeni göç hareketleri, Türkiye’ye yerleşen AB vatandaşları, emeklilik göçü, kırsal alanlara göç ile davranışsal coğrafya ve kültürel coğrafya gibi konular yer almaktadır. European Journal of Geography, La Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI), Journal of Geography and Geology ve Insight Turkey gibi dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır. Halen, Ege Üniversitesi tarafından destklenen, şehirli nüfusun kırsal alanlara yönelik göçü üzerine bir araştırma projesi yürütmektedir.

Derlediği Kitaplar