13 Aralık 1797 günü Harry Heine ismiyle Düsseldorf’ta doğdu. Gelmiş geçmiş en önemli ve etkili Alman edebiyatçıları arasında gösterilen Heine, günlük dili şiire sokmayı başararak, ayrıca gezi ve gazete yazılarını ilk defa sanatsal bir düzeye ulaştırarak Almanca dilini ciddi anlamda etkileyip geliştirdi. Görkemli Heine külliyatını, çeşitliliği nedeniyle, belli bir dönem veya akımla sınırlamak mümkün değildir. Romantizmden yola çıkmış olmakla birlikte bu akımı aşan isim olarak da görülmektedir. Eserlerinde ayrıca “Vormärz” döneminin devrimci fikirleri ile Aydınlanma ve realizm unsurlarına da rastlanılır. 17 Şubat 1856’da Paris’te öldü. En önemli eserleri şunlardır: Die Harzreise (Harz Seyahati, 1826), Reisebilder (Seyahat Tabloları, 1826, 1827, 1830; Çev. Hayrünnisa ve Pertev N. Boratav, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2000), Buch der Lieder (Şarkılar Kitabı, 1827; Çev. Behçet Necatigil, YKY, İstanbul, 2016), Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (Almanya’da Din ve Felsefenin Tarihi Üzerine, 1835), Die romantische Schule (Romantizm Okulu, 1835; Çev. Ö. Behiç Albayrak, YKY, İstanbul, 2015), Neue Gedichte (Yeni Şiirler, 1844), Deutschland: Ein Wintermärchen (Almanya: Bir Kış Masalı, 1844), Atta Troll: Ein Sommernachtstraum (Atta Troll: Bir Yaz Gecesi Rüyası, 1847), Romanzero (Romansero/Bimini, 1851; Çev. Serdar Dinçer, Favori Yay., Ankara, 2016), Vermischte Schriften (Seçme Yazılar, 1854).

Heinrich Heine - Yazarın kitapları

Kapat