Doğumu 1929. Alman şair ve eleştirmen. İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman toplumunu hicveden şiirleriyle tanınmıştır. Halen Münih'te yaşamakta ve Andreas Thalmayr müstear adıyla yazmaktadır.
Gençlik yıllarında yaşadığı Nürnberg'de Nasyonal Sosyalist Partisi'nin çeşitli etkinliklerine katıldı. Savaştan sonra çevirmenlik ve karaborsacılık yaparak yaşadı. Sorbonne Üniversitesi'nde edebiyat, dil ve felsefe öğrenimi gördü. 1955'te Clemens Brentano üzerine hazırladığı teziyle edebiyat doktoru unvanını aldı. 1957'de ABD ve Meksika'ya gitti. Dönüşünde Norveç'e yerleşen Enzensberger, Suhrkamp Yayınevi'nde danışman-okur olarak çalışmaya başladı. 1963'te Sovyetler Birliği'ne, 1965'te Güney Amerika'ya gitti. Aynı yıl Batı Berlin'e taşındı, burada Kursbuch adlı dergiyi çıkardı. Yeniden ABD'ye ve Uzakdoğu'daki birçok ülkeye gitti. Ziyaret ettiği ülkelerde daha çok güncel, siyasal sorunlarla ilgili konuşmalar yaptı. 1962 yılında Alman Eleştirmenler Derneği Ödülü'nü, bir yıl sonra da Georg-Büchner Ödülü'nü kazandı.
Enzensberger ilkini 1957'de yayımladığı şiir kitaplarıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatının "öfkeli gençler"inden birisi olarak belirdi. 1920'lerin politik şairlerini, bu arada Brecht ve Kästner'i anımsatan biçimde yazdığı şiirler, çağının egemen toplumsal ve siyasal düşüncelerine, tutumlarına bir saldırı niteliğindedir. Şaire göre uygarlık Almanya'yı insanlıktan uzaklaştırmış, yozlaştırmıştır. Savaş sonrasının ünlü "Alman ekonomik mucizesi" Enzensberger'in yergisinin başlıca konusunu oluşturur. İlk yapıtı Verteidigung der Wölfe [Kurtların Savunması] (1971 ve 1975'te Sezer Duru tarafından Türkçe'ye çevrildi ve Dostlar Tiyatrosu tarafından sahnelendi.) Şairin yaşadığı toplum düzeninden hoşnutsuzluğunu ve gerçek anlamda bir çıkış yolu bulabilmekteki umutsuzluğunu dile getirir. Bu durumdan kaçış ancak köylülerin, yoksulların, saf çocukların dünyasına girmekle mümkün olabilmektedir. 1960'ta yayımladığı ikinci kitabı Landessprache'de [Taşra Dili] şairin öfkesi toplumu oluşturan insanlara, daha önemlisi varolan durumu görüp eleştirmeyen insanlara yönelmiştir. Bu şiirlerde doğa "insanlardan daha insancıl" olarak betimlenir.
Enzensberger şiirlerinde yergiye uygun bir dil geliştirmiştir. Sözcükleri alışılmış işlevlerinden saptırarak kullanma, dinsel metinlerden, siyasal konuşmalardan alıntılar, günlük olaylardan kaynaklanan çarpıcı çağrışımlar şiirlerinin biçimsel özelliklerini oluşturur.
Enzensberger 1971'de WDR kanalı için ünlü İspanyol anarşisti Durruti'nin hayatı üzerine bir film yapar. Bu film için İspanyol anarşizminin kaynaklarını araştırır. Durruti'nin dostlarıyla görüşür. 1,5 saatlik filmin ardından "roman" adını verdiği bir de kitap yayımlar. Kitap filminden daha çok tartışılır. "Film-roman" ya da "kelimelerden oluşan bir film" olarak nitelenir.
Enzensberger somut bir neden yokken Durruti'yle ilgilenme gerekçelerini açıklamaz. Ama eleştirmenler düşünsel serüvenine bakarak anarşistlerin dizginlenemeyen özelliklerine, idealist ve ütopik yanlarına duyduğu sempatiye dikkat çekiyorlar.
BAŞLICA ESERLERİ: Verteidigung der Wölfe, 1957; Deutschland, Deutschland unter anderm, 1967; Constituents of a Theory of the Media, 1970; Der Untergang der Titanic, 1978; Ach, Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern, 1987; Zukunftsmusik, 1991; Der Zahlenteufel, 1999; Leichter als Luft: Moralische Gedichte, 1999; Gedichte 1950-2005, 2006.
TÜRKÇE’DE YAYIMLANMIŞ ESERLERİ: Titaniğin Batışı, Çev. Sezer Duru, Cem Yayınları, İstanbul, 1983; Bütün Şiirlerinden Seçmeler, Çev. Ulla-Bekir Karadeniz, Kavram Yayınları, İstanbul, 1998; Körler Alfabesi, Çev. Turgay Fişekçi-Ulrike Böhmer, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000; Sayı Şeytanı, Çev. İlknur Özdemir, Can Yayınları, İstanbul, 1999; Ah Avrupa!, Çev. Sezer Duru, Metis Yayınları, İstanbul, 1990; Havana Duruşması, Çev. Sezer Duru, Yar Yayınları, İstanbul, 1994; İç Savaş Manzaraları, Çev. Ersel Kayaoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.

Hans Magnus Enzensberger - Yazarın kitapları

sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat