11 Şubat 1900’de Almanya’nın güneyindeki Marburg’da doğan Gadamer, 1918’de Breslau Üniversitesi’ne başladı. 1922’de kendi ifadesiyle “çok genç” bir yaşta Platon üzerine bir tezle doktora çalışmasını Paul Natorp ve Nicolai Hartmann’la tamamladı. 1923’te Freiburg’da Husserl ve Heidegger’in derslerini izleyen Gadamer’in felsefi gelişimi üzerine en önemli ve kalıcı etki uyandıran kişi Heidegger olmuştur. 1922’de Heidegger’le mektuplaşmaya başladıktan bir yıl sonra Freiburg’da onunla tanıştı ve her ne kadar Marburg çevresinde önemli bir figür olsa da Heidegger’in ücretsiz asistanı olarak çalışmaya başladı. 1928’de habilitasyon tezini (Platon’un Diyalektik Etiği) Friedländer ve Heidegger’in rehberliği altında sundu. İlk akademik tayini olarak, Marburg’da Friedländer ve Heidegger yanında küçük bir pozisyon bulan Gadamer’in Platon’un Diyalektik Etiği adlı doçentlik tezi 1931’de yayımlandı. 1937’de Marburg’da alt kademeli profesörlüğe yükseldi, 1939’da Leipzig Üniversitesi’nde Felsefe Enstitüsü Müdürlüğü ve 1945’te aynı üniversitede Felsefe Fakültesi Dekanlığı yapmaya başladı. 1949’da Heidelberg’e Jaspers’in halefi olarak davet edilen Gadamer, yeniden Heidegger’in büyük etkisi altına girdi ve 1950’de Heidegger’e armağan kitabının editörlüğünü üstlendi. Aynı yıl hermeneutik üzerine çalışmalar yürüttü. 1953’te Helmut Kuhn ve Karl Löwith ile son derece etkili olan “Philosophischen Rundschau”nun kuruluşunda rol aldı. 1960’ta Hakikat ve Yöntem adlı eseri yayımlandı. 1962’de Almanya’da Genel Felsefe Derneği Başkanı olarak çalışmalarına devam etti. 1964’te kurulan Uluslararası Hegel Araştırmaları Geliştirme Derneği’nin Başkanlığı görevini 6 yıl boyunca yürüttü. 1968’de emekli olan Gadamer, Heidelberg’de gönüllü olarak dersler verdi. 1969-1972 yılları arasında Heidelberg Bilimler Akademisi Başkanı olarak görev aldı. 1971’de Orden Pour le mérite (Almanya’nın en yüksek akademik onuru) ve Reuchlin ödülünü, 1979’da Freud ödülünü ve Hegel ödülünü, 1986’da Jaspers ödülünü kazandı. 1993’te Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı’nı, 1996’da Leipzig Üniversitesi’nden onursal doktora unvanını aldı. 2001 yılında Baden-Württemberg Bilim, Araştırma ve Sanat Bakanlığı ve Deutsche Bank Varlık Fonu tarafından desteklenecek olan Hans-Georg Gadamer Kürsüsü (Heidelberg) kurulduktan bir yıl sonra 13 Mart 2002’de 102 yaşında Heidelberg’de vefat etti.

Eserlerini “Kronoloji” bölümünde sunduğumuz Gadamer, felsefi hermeneutiğin gelişiminde çok etkili olmuş, felsefede ve felsefe tarihinde diyaloğun önemini vurgulamış, bunu da özellikle Platon ve Aristoteles, ayrıca Hegel ve Heidegger felsefeleri bağlamında göstermiştir. Yazın dünyasına, özellikle de şiire özel bir önem vermiş, sanata dair düşünceler geliştirmiş, çağdaş politik ve etik mevzuları kuşatacak şekilde kendi “pratik felsefe”sini ortaya koymuştur.

Hans-Georg Gadamer - Yazarın kitapları

Kapat