Herbert George Wells ya da daha çok tanındığı adla H. G. Wells, (21 Eylül 1866-13 Ağustos 1946) Broomley, Kent’te (İngiltere) doğmuştur. Bir manifaturacı dükkânındaki iki yıllık çıraklık dönemi de dahil olmak üzere başladığı kariyerine, Güney Kensington’daki Bilim Okulu’nun bursunu kazanarak devam etmiştir. Burada T. H. Huxley’den biyoloji dersleri almıştır. 1890 yılında mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmaya başlamış, ama mesleğine sağlık sorunları nedeniyle devam edememiştir. 1893 yılında yaşadığı kişisel bunalımı atlatmaya çalıştığı sırada çeşitli makale ve öyküler yazmış, çok geçmeden de gazetecilik yaparak yaşamını kazanmaya başlamıştır. Daha ziyade Dünyalar Savaşı, Görünmez Adam, Dr. Moreau’nun Adası ve Zaman Makinesi gibi bilim kurgu türü romanlarıyla tanınmasına rağmen, neredeyse edebiyatın her dalında pek çok eser vermiş olan İngiliz yazarın ilk romanı 1895 yılında yayımlanan Zaman Makinesi’dir (Time Machine). Bu romanı 1897 yılında The Invisible Man (Görünmez Adam), 1898’de The War of the Worlds (Dünyalar Savaşı), 1901’de The First Men In the Moon (Aydaki İlk İnsanlar) takip etmiştir. Bunların dışında Anticipations (Sezinlemeler), Mankind in the Making, (İnsanoğlu Yapım Aşamasında), A Modern Utopia (Modern Ütopya) gibi bilimsel yapıtları da vardır. Sosyalist olduğunu açıkça dile getiren H. G. Wells’in çoğu eserinde önemli ölçüde siyasi ve sosyal yorumlar bulunmaktadır. Aynı zamanda 1920 yılında, günün en önemli insanlık tarihi kitaplarından olan Outline of History (Tarihin Ana Hatları) eseri de yayımlanmıştır. Wells’in bilim kurgu romanlarında, teknolojinin gözlemlenmesinin getireceği olanaklar edebi bir eser biçimine dönüşür ve teknolojinin değil de onun toplumsal temellerinin araştırılmasına dönük bir boyut kazanır. Bu bağlamda Wells, sadece bilim kurgu içindeki ütopya karşıtı düşüncelerin savunucusu olarak bu türe damgasını vurmakla kalmaz, toplumun gereğinden hızlı bir süreç içinde sosyal açıdan değişime uğramasının sakıncalarını da gözler önüne serer ve böyle bir durumda sınıf karşıtlıklarının iyice sivrileceğine karşı bizi uyarır.

H. G. Wells - Yazarın kitapları

Kapat