20. yüzyılın ikinci yarısının en önemli düşünürlerinden. Filozof, yazar, sinemacı. 1950’de yıkıcı bir “sanat” akımı olarak ortaya çıkmış olan Lettriste Internationale’e katıldı. 1952’de yaptığı deneysel Hurlements en faveur de Sade filminin ilk gösterimi sırasında çıkan olaylarla ve aynı yıl Paris’e gelen Charlie Chaplin’in yaptığı basın toplantısına baskın yaparak onu faşistlikle suçlayan dört kişilik grupta oynadığı rolle adını duyurdu. İlk önemli yazıları, grubun çıkardığı Potlatch adlı dergide yayımlandı. 1957’de Mémoires adlı bir kitap yayımladı. Kitabı kendisi yazmamış, çeşitli kitap, dergi ve gazetelerden aldığı paragrafları, cümleleri, sözcükleri, bina ve şehir planlarını, reklam panolarını, karakterler, röprodüksiyon ve fotoğrafları gelişigüzel bir biçimde bir araya getirmiş, arkadaşı Danimarkalı ressam Asger Jorn da çeşitli leke ve renkli çizgilerle “kitaba” katkıda bulunmuştu. Aynı yıl Avrupalı birkaç avangard ve devrimci grubun bir araya gelmesiyle oluşan ve 1968 olayları üzerinde çok önemli bir etkisi olan Internationale situationniste’in kurucuları arasında yer aldı. Sanat ile devrimci pratik arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmayı hedefleyen grup, “şiiri devrimin hizmetine” değil “devrimi şiirin hizmetine” sokmaktan yanaydı. 1972’de Sitüasyonist hareket kendini feshetti. 

Debord, temel eseri Gösteri Toplumu’nun ilk baskısında kendi portresini şöyle çizer:
“Guy Debord. Kendine soracak olursanız sinemacıdır. 1957 yılında kurulmuş olan Internationale situationniste’in kurucularından ve üyesidir. Enternasyonal’in Fransa yayınlarının sorumluluğunu uzun süre üstlendi. Sitüasyonist ajitasyonun yayıldığı birçok ülkede, özellikle Almanya, İngiltere ve İtalya’da bu örgütlenmenin çeşitli faaliyetlerine de (Gondi veya Decayeux adı altında) kimi zaman katıldı. 1967 yılında Gösteri Toplumu’nu yayımladı. Ertesi yıl, 1968 Mayıs karışıklıkları sırasında en aşırı akımın öncüleri arasında yer aldı. Bu olayların ardından, Avrupa ve Amerika’daki aşırı solcular üzerinde tezlerinin büyük etkisi oldu. Fransız. 1931’de Paris’te doğdu.” (1994’te öldü.)

KİTAPLARI: Commentaires sur la société du spectacle suivie de Préface à la quatrième edition italienne de ‘la société du spectacle’ (1988; Gösteri Toplumu Üzerine Yorumlar ve ‘Gösteri Toplumu’nun İtalyanca Dördüncü Baskısına Önsöz), Panégyrique (1989; Övgü), Considérations sur l’assasinat de Gérard Lebovici (1985; Gérard Lebovici’nin Öldürülmesi Üzerine Mülahazalar), Cette mauvaise réputation... (1993; Şu Kötü Ün...), Œuvres cinémato-graphiques complètes (1978; Sinematografik Bütün Eserler).

FİLMLERİ: Hurlements en faveur de Sade (1952; Sade İçin Ulumalar), Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps (1959; Çok Kısa Bir An Boyunca Birkaç Kişinin Geçip Gidişi Üstüne); Critique de la Séparation (1961; Ayrılığın Eleştirisi) ve In girum imus nocte et consumimur igni (1978).

Guy Debord - Yazarın kitapları

Kapat