İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yazar, 2009 yılında “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” adlı doktora tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan (2011) aynı adla kitaplaştı. Türkiye’de sağ akımlar, resmî ideoloji, milliyetçilik, çocukluk ve militarizm konuları başta olmak üzere çeşitli makaleleri Toplum ve Bilim, Doğu Batı, Dipnot, Düşünen Siyaset, Eğitim-Bilim-Toplum, Praksis, Mülkiye Dergisi, Toplumsal Tarih, Ayrıntı gibi dergilerde yayımlandı. Yazarın Serdar Korucu ile birlikte 1950’li yılların İstanbul’una ışık tuttuğu Tutku, Değişim ve Zarafet; Ömer Turan ile birlikte yazdığı Devlet Aklı ve 1915: Türkiye’de “Ermeni Meselesi” Anlatısının İnşası adlı birer kitabı ve İnci Ö. Kerestecioğlu’yla beraber Türk Sağı: Mitler, Fetişler ve Düşman İmgeleri adını taşıyan bir derlemesi mevcuttur. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışan Güven Gürkan Öztan, lisans ve lisansüstü düzeyinde Siyaset Bilimine Giriş, Siyaset Bilimi, Küreselleşme ve Siyaset, Siyaset Sosyolojisi, Ordu ve Siyaset, Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik dersleri vermektedir.

Güven Gürkan Öztan - Yazarın kitapları

Kapat