George Martin

Cnicago Üniversitesi'nde master yaptı. New Jersey'deki Montclair State'de ders vermektedir. The Welfare in Society (Toplumda Toplumsal Refah) adlı kitapların yazarlarından biri Social Policy in the Welfare State (Refah Devletinde Toplumsal Siyaset)'in yazarıdır.

Yazdığı Kitaplar