Yale Üniversitesi’ndeki doktora çalışmasını Jean-Paul Sartre üzerine yapan Jameson, 1950’lerden itibaren ABD’de Marksizmin yeniden itibar kazanmasında önemli rol oynayan entelektüellerden biridir. Halihazırda Duke Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde profesör olan Jameson’ın eserlerinden bazıları şunlardır: Sartre: The Origins of a Style, New Haven: Yale University Press, (1961); Marxism and Form: Twentieth Century Dialectical Theories of Literature. Princeton: Princeton University Press, (1971) [Marksizm ve Biçim, Çev. Mehmet H. Doğan, Yapı Kredi Yay., 1997] ; The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism, Princeton: Princeton University Press, (1972) [Dil Hapishanesi, Yapısalcılığın ve Rus Biçimciliğinin Eleştirel Öyküsü, Çev. Mehmet H. Doğan, Yapı Kredi Yay., 2002] ; Fables of Aggression: Wyndham Lewis, the Modernist as Fascist, Berkeley: University of California Press, (1979);The Ideologies of Theory. Essays 1971–1986. Vol. 1: Situations of Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press, (1988); The Ideologies of Theory. Essays 1971–1986. Vol. 2: The Syntax of History. Minneapolis: University of Minnesota Press, (1988); Late Marxism: Adorno, or, The Persistence of the Dialectic, Londra & New York: Verso, (1990); Signatures of the Visible, New York & Londra: Routledge, (1990); Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, NC: Duke University Press, (1991) [Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, Çev. Abdülkadir Gölcü, Nirengikitap, 2011]; The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System, Bloomington: Indiana University Press, (1992); The Seeds of Time. The Wellek Library lectures at the University of California, Irvine, New York: Columbia University Press, (1994); Brecht and Method, Londra & New York: Verso, (1998); The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983-1998, Londra & New York: Verso, (1998) [Kültürel Dönemeç, Çev. Kemal İnal, Dost Kitabevi Yay., 2005]; The Jameson Reader, Der. Michael Hardt ve Kathi Weeks. Oxford: Blackwell, (2000); The Modernist Papers, Londra & New York Verso, (2007); Jameson on Jameson: Conversations on Cultural Marxism Der. Ian Buchanan. Durham, NC: Duke University Press, (2007); The Ideologies of Theory, Londra & New York: Verso, (2009); Valences of the Dialectic, Londra & New York: Verso, (2009); The Hegel Variations: On the Phenomenology of Spirit, Londra & New York: Verso, (2010); Representing ‘Capital’: A Reading of Volume One, Londra & New York: Verso, (2011). Ayrıca Metis Yayınları Fredric Jameson’ın edebiyat yazılarından bir seçki hazırlamıştır: Modernizmin İdeolojisi, Edebiyat Yazıları, Çev. Kemal Atakay, Tuncay Birkan, Metis Yay., 2008.

Fredric Jameson - Yazarın kitapları

Kapat