Avrupa ve ABD’de pek çok farklı üniversitede çalışmış olup, halen The State University of Rio de Janerio’ya bağlı IESP’de (Institute of Social and Political Studies) sosyoloji profesörü ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Doktorasını Paris’te Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’den alan Vandenberghe’nin sosyolojik ve felsefi konularda geniş bir alana yayılan çalışmaları pek çok farklı dilde kitap ve makale olarak yayımlanmıştır. Roy Bhaskar, Pierre Bourdieu, Jurgen Habermas ve Luc Boltanski ile derinlemesine bir diyalogun ürünü olan en son kitap çalışması What’s Critical About Critical Realism?: Essays in Reconstructive Social Theory adıyla yayımlanmış olan Vandenberghe, halen dünya sosyolojisindeki yeni arayışlar üzerine çalışmaktadır.

Frédéric Vandenberghe - Yazarın kitapları

Kapat