9 Haziran 1917’de Mısır’ın İskenderiye kentinde doğan Hobsbawm Viyana, Berlin, Londra ve Cambridge Üniversitelerinde öğrenim görür. Hitler’in iktidara yükseldiği yıllara rastlayan Berlin’deki öğrencilik döneminde sosyalizme yakınlık duyar. 19491955 yılları arasında Cambridge’deki King’s College’da öğretim üyeliği yapar. Avrupa’ya, Akdeniz ülkelerine ve Latin Amerika’ya birçok yolculuk gerçekleştirir. Hobsbawm, sık sık gittiği ABD’de, Stanford Üniversitesi İktisat Bölümü ile Massachusetts Institute of Technology’de konuk profesör olarak ders verir. Uzun süre Londra Üniversitesi’ne bağlı Birkbeck College’da iktisadi ve toplumsal tarih profesörü olarak çalışan Hobsbawm, halen New York’taki New School for Social Research’te ders vermektedir. Hobsbawm tarih çalışmalarına üyesi olduğu İngiliz Komünist Partisi’nin “Tarihçiler Grubu”nda başlamıştır; 1956’dan sonra da çalışmalarını bu grubun yerini alan History Workshop adlı grupta ve ilk sayısı 1952 Şubat’ında yayımlanan Past and Present (Geçmiş ve Bugün) adlı bilimsel tarih dergisinde sürdürmüştür. Past and Present dergisi, Marksist olan ve olmayan bilim adamlarını ortak bir temel üzerinde buluşturmayı amaçlamıştır.

Hobsbawm ve Past and Present dergisi etrafında toplanan tarihçiler, hem tarihin doğa bilimlerine ya da toplumsal bilimlere indirgenmesine, hem de tarihsel akıldışıcılığa ve tarihin genellemelere yatkın olmadığı görüşüne karşı çıkmışlardır. Hobsbawm’ın Labouring Men (Çalışan İnsanlar) ve Industry and Empire (Sanayi ve İmparatorluk) başlıklı kitapları, böyle bir tarihsel bakış açısının başarılı örnekleridir. Hobsbawm, genel olarak toplumsal mücadeleler tarihinde “kaybedenler”e karşı duyarlı davranan Primitive Rebels (İlkel Ayaklanmacılar) adlı yapıtında da gelişme halindeki sanayi merkezlerine yakınlıklarına karşın çağdaş kapitalizmin değerlerine yabancı kalan İspanya, İtalya ve Latin Amerika’daki toplumsal hareketleri incelemiştir.

Hobsbawm, “yeni” emek tarihi yaklaşımının toplumsal hareketleri ve dönüşümleri, iktisadi, toplumsal, siyasal, kültürel ve yasal yönleriyle bir bütün olarak ele alması gerektiğini vurgulamaktadır. Devrim Çağı adlı kitabının özellikle “Fransız Devrimi” başlığını taşıyan üçüncü bölümü, bu türden başarılı bir bireşimin ürünüdür. Yazar, burada devrim Fransa’sına daha geniş çaplı bir milletlerarası demokratik-siyasal olaylar zincirinin bir parçası olarak yaklaşmaktadır. Hobsbawm’a göre bu çağda Avrupa, 1789 Fransız Devrimi ile İngiltere’den kaynaklanan Sanayi Devrimi’nin oluşturduğu ve yaşamın her alanını dönüşüme uğratan bir “ikili devrim”e sahne olmuştur. Bu yapıt, Batı Avrupa’da sanayi kapitalizminin kök saldığı, Avrupa’nın ise dünyanın geri kalan bölümü üzerinde yüzyıl sürecek egemenliğini kurduğu altmış yılın (1789-1848) özgün bir anlatımıdır. Avrupa tarihinin 1848 ile 1875 arasındaki evresini konu edinen Sermaye Çağı, 1875 ile 1914 arasını incelediği İmparatorluk Çağı adlı kitapları, Devrim Çağı ile birlikte üçlü bir dizi oluşturur.

BAŞLICA YAPITLARI: Primitive Rebels, (1959); The Age of Revolution: Europe 1789-1848 (1962) [Devrim Çağı: Avrupa 1789-1848, Çev. Bahadır S. Şener, Dost Kitabevi Yayınları, 1998]; Labouring Man: Studies in the History of Labour, (1964); Industry and Empire: An Economic History of Britain since 1750 (1968) [Sanayi ve İmparatorluk: 1750’den Sonra İngiltere İktisat Tarihi, Çev. Yalçın Gülenman-Abdullah Ersoy, Dost Kitabevi Yayınları, 1998]; Bandits (1969) [Haydutlar, Çev. Fatma Taşkent, Logos Yayınevi, 1990]; Captain Swing (G.Rudé’la birlikte, 1969); Revolutionaries: Contemporary Essays, (1973); The Age of Capital: 1848-1875 (1975) [Sermaye Çağı: 1848-1875, Çev. Bahadır S. Şener, Dost Kitabevi Yayınları, 1998]; The İtalian Road to Socialism (1977); The Age of Empire: 1875-1914 (1987) [İmparatorluk Çağı: 18751914, Çev. Vedat Aslan, Dost Kitabevi Yayınları, 1999] ve The Age of Extremes: 19141991 (1994) [Aşırılıklar Çağı: 1914-1991, Çev. Yavuz Alogan, Sarmal Yayınları, 1997].

Eric John Hobsbawn - Yazarın kitapları

Kapat