28 Kasım 1942’de New York’ta doğan Emmett Grogan, San Francisco’daki Kazmacılar hareketinin kurucusudur. 1960’lar Amerika’sında Grogan’ın başını çektiği “Kazmacılar” hareketi, adlarını 1649-1650 yıllarında İngiltere’de feodalizme, Kilise’ye ve Devlet’e karşı örgütlenmiş radikal bir hareketten almıştır. Grogan’ın Kazmacıları dönemin iki geleneğinden beslenmiştir: 1960’ların yeraltı sanatı, bohemlik ile Yeni Sol, sivil haklar ve barış hareketi. Kazmacılar sokak tiyatroları örgütlemiş, doğrudan eylemi savunmuş, Özgür Kent inşası için çalışmalar yürütmüşlerdir. Meşhur “bedava çünkü senin!” sloganında olduğu üzere, Kazmacıların esas etkinliği yoksul halka yiyecek dağıtımı olmuştur... Yiyeceklerin dağıtımı genellikle parklarda olmuş, bu esnada halkın yoğun katılım sergilediği şenlikler, tiyatrolar organize edilmiştir. Zamanla Emmett Grogan adı hem yoksul halkta hem de kültür çevrelerinde bir tür efsaneye dönüşmüştür. Hızlı ve yoğun bir hayat sürdüren Emmett Grogan, 6 Nisan 1978’de, henüz otuz beş yaşındayken, bir metro istasyonunda aşırı doz eroinden ötürü hayatını kaybetmiştir. Grogan’ın meşhur Ölüm Kalım Oyunu (Ringolevio) adlı romanı ilk olarak 1974’te Hürriyet Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Aziz Üstel’in kendine has yaratıcı çevirisi elinizdeki bu yeniden basımda mümkün mertebe muhafaza edilmiş, kimi özgün terim ve deyişler olduğu gibi bırakılmıştır.

Emmett Grogan - Yazarın kitapları

Kapat