Filistinli Hıristiyan bir ailenin çocuğu olarak 1935’te Kudüs’te doğan Said, Kudüs ve Kahire’de eğitim gördü. On beş yaşında ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti. Princeton Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Harvard’da master ve doktorasını tamamladı. Columbia Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün doktora programında dersler verdi. Yale, Harvard ve Johns Hopkins üniversitelerinde konuk profesör olarak görev yapan Said uzun yıllar sürgündeki Filistin Ulusal Konseyi’nin üyesi olarak kaldı. Batı’da Filistin’in kendi kaderini tayin hakkını savunan hareketin sözcülüğünü yaptı ve FKÖ’yü terörizmle özdeşleştiren Batı basınını yazdığı birçok makale ve kitapla eleştirdi. Auerbach, Spitzer ve Curtius’un temsil ettiği hümanist filoloji geleneği, İtalyan tarihçi Vico’nun, Gramsci’nin ve Lukacs’ın tarihselciliği, Foucault’nun “arkeolojisi”, Fanon’un antiemperyalizmi, Marx’ın radikalizmi, Jonathan Swift’in hırçın polemikçiliği ve Yeni Eleştiri Okulu’nun aykırı ismi R.P. Blackmur’un eleştirel keskinliği birleşerek Said’in tüm yapıtlarına damgasını vuran özgün ve gerilimli bir doku oluşturur. Said, sadece metin üzerinde odaklanan eleştiri anlayışlarını ve Derrida kökenli yapıçözümcülüğü, uzmanlaşmış profesyonel kültürün bu alandaki yansımaları, dinsel çağrışımları olan bir hermetizm olarak görüp reddeder. Laik ve dünyevi eleştiri adını verdiği bir anlayışı savunur. Ona göre metinler kendi içlerine kapalı birer mikrokozmos değil; toplumsal ve kültürel dünya, yani bu dünya içinde gerçekleşen ve ona müdahale eden olaylardır. Bu dünyanın somut güç ilişkilerini kaale almadan bir metni anlamak mümkün değildir. Said bu güç ilişkilerine karşı sol radikal bir tavır alır. Etkili bir sosyalist partinin veya hareketin olmadığı ABD’de kendine Marksist adını takanların politik değil; akademik bir bağlılık beyan ettiklerini, bunun net sonucunun da hiçbir etkisi olmayan bir marjinalliğe sürüklenmek olduğunu düşünür.

Edward W. Said, 25 Eylül 2003’te, 67 yaşında, New York’da öldü.

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN DİĞER YAPITLARI:

Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography (1966), [Joseph Conrad ve Otobiyografide Kurmaca, Çev. Ferit Burak Aydar, Agora Kitaplığı, 2010]. Beginnings: Intention and Method (1975), [Başlangıçlar: Niyet ve Yöntem, Çev. Ferit Burak Aydar, Metis Yay., 2009]. Orientalism (1978), [Şarkiyatçılık, Çev. Berna Ülner, Metis Yay., 1999]. The Question of Palestine (1979), [Filistin Sorunu, Çev. Alev Alatlı, Pınar Yay., 1985]. Covering Islam (1981), [Medyada İslam, Çev. Aysun Babacan, 2008]. Performance and Criticism (1991), [Yazınsal Eleştiri: Söyleşiler, Çev. Salih Özer, Hece Yay., 2004]. Musical Elaborations (1991), [Müzikal Nakışlar, Çev. Gül Çağalı Güven, Agora Kitaplığı, 2006]. Culture and Imperialism (1994), [Kültür ve Emperyalizm, Çev. Necmiye Alpay, Hil Yay., 1998]. On Late Style (1999), [Geç Dönem Üslubu, Çev. Özge Çelik, Metis Yay., 2008]. Out of Place (1999), [Yersiz Yurtsuz, Çev. Aylin Ülçer, Metis Yay., 2014]. Parallels and Paradoxes (Daniel Barenboim’le 2002), [Paralellikler ve Paradokslar, Çev. Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, 2006]. Freud and the Non-European (2003), [Freud ve Avrupalı Olmayan, Çev. Erol Mutlu, Aram Yay., 2004]. From Oslo to Iraq and the Road Map (2003), [Oslo’dan Irak’a ve Yol Haritası, Çev. Murat Uyurkulak, Agora Kitaplığı, 2005]. Culture and Resistance (2003), [Kültür ve Direniş, Çev. Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, 2009]. Humanism and Democratic Criticism (2005), [Humanizm ve Demokratik Eleştiri, Çev. Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, 2005].

Edward Said - Yazarın kitapları

sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat