1945, Tunbridge Wells, Kent doğumlu İngiliz tarihçi. Doktorasını 1970 yılında Oxford Üniversitesi’nde tamamladı. 1990 yılında British Academy’e kabul edildi. Britanya İmparatorluğu, Hindistan ve dünya tarihi üzerine çalışmaktadır. 2004 yılında Birleşik Krallık’ın tarihçilere verdiği en önemli ödüllerden olan “Wolfson History Oeuvre”u kazandı. 2007 yılında tarih alanındaki çalışmalarından dolayı “Queen’s Birthday Honours List”te yer aldı ve şövalyelik nişanına layık görülerek “Sir” ünvanı kazandı. Halen Cambridge Üniversitesi’nde profesör olarak çalışmakta, ayrıca British Museum’un mütevelli heyetinde yer almaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:
The Local Roots of Indian Politics: Allahabad, 1880-1920 (1975), Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 1780-1870 (1983), Indian Society and the Making of the British Empire (1988), Imperial Meridian: The British Empire and the World, 1780-1830 (1989), Empire and Information: Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780-1870 (1996), Origins of Nationality in South Asia: Patriotism and Ethical Government in the Making of Modern India (1997).

Christopher Alan Bayly - Yazarın kitapları

Kapat