1978 yılında İstanbul’da doğan Caner Sancaktar, ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Şehit Kâmil Balkan İlkokulu (1984-1989), Oğuzhan Ortaokulu (1989-1992) ve Sağmalcılar Lisesi’nde (1992-1995) tamamladı. 2000’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2004’te Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans ve 2009’da İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Doktor derecelerini aldı. 2005-2009 yıllarında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (TASAM) çalıştı. 2010’da Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2014’te Uluslararası İlişkiler bilim dalında Doçent unvanını kazanan Caner Sancaktar, halen Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazarın, The Serbo-Croat Relations in Yugoslavia: Constructive Cooperation and Destructive Conflict adlı bir kitabı ve çok sayıda yayımlanmış makalesi mevcuttur.

Caner Sancaktar - Yazarın kitapları

Kapat