Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi mezunu olan Şafak, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Çalışma Bakanlığı’nda iş müfettişi olarak görev yapmış, 12 Eylül döneminde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevine son verilmiş, 1988 yılında idari yargı kararıyla döndüğü görevinden istifa ederek ayrılmıştır. 1983 yılı sonundan başlayarak Kristal-İş ve Birleşik Metal-İş Sendikalarında toplu sözleşme uzmanı olarak görev yapmıştır. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) ve Kemal Türkler Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. Çalışma alanı ağırlıklı olarak emek tarihi, sol siyasi tarih ve toplu pazarlık konularıdır. Sendika yayınları arasında broşürleri, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlanmıştır.
Kitapları: İş Yasası Uygulaması, Ekin Yayınları, 1983; Yeni Toplu Sözleşme Düzeni,Ekin Yayınları, 1984, 1971 Cam Grevleri, Kristal-İş Yayını, 2008; Kuruluş Yıllarında Haydarpaşa Sendikası,Sosyal Tarih Yayınları, 2010; Büyük Grev 1977,Sosyal Tarih Yayınları, 2012; Ereğli 1965-1980 Çelik İşçileri,Sosyal Tarih Yayınları, 2015; Zor Zamanlarda Emek:Türkiye’de Toplu Pazarlık Sistemi ve Sorunları, İmge Kitabevi, 2017; Maden-İş Tarihine Tanıklıklar(2 cilt), Sosyal Tarih Yayınları, 2019.

Can Şafak - Yazarın kitapları

Kapat