Atsuko Ichijo

Birleşik Krallık’ta Kingston Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde hocadır. Araştırma alanları milliyetçiliğin çeşitli yönlerine odaklanmaktadır. Nationalism and Multiple Modernities: Europe and Beyond [Milliyetçilik ve Çoklu Moderniteler: Avrupa ve Ötesi] (2013) adında bir kitabı bulunmaktadır ve Nations and Nationalism [Uluslar ve Milliyetçilik] adlı çalışmanın editörlerinden birisidir. 

Yazdığı Kitaplar