1889’da Londra’da doğan yazar, on dokuzuncu yüzyılın ünlü İngiliz iktisatçısı Arnold Toynbee’nin yeğenidir. Hampshire’daki Winchester College ve Oxford’daki Balliol College’da burslu okumuştur. 1911’deki mezuniyetinin ardından kısa bir süre için Atina’daki British School’da öğrenim gördükten sonra üç yıl Balliol College’da Antikçağ Tarihi dalında ders vermiştir. 1915’te Dışişleri Bakanlığı istihbarat dairesinde çalışmaya başlamıştır. 1919’da Paris Barış Konferansı’nda İngiltere heyetinde yer almıştır. 1919-1924 arasında Londra Üniversitesi’ne bağlı King’s College London bünyesinde açılan Korais Kürsüsü’nde Bizans ve modern Yunan dili, edebiyatı ve tarihi kurucu profesörü sıfatıyla hizmet vermiştir. Bu arada 1921-22 yıllarındaki Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Manchester Guardian gazetesinin muhabirliğini yapmıştır. Bu görevinde edindiği deneyimlerden yararlanarak The Western Question in Greece and Turkey (1922) [Türkiye’de ve Yunanistan’da Batı Meselesi, 2008] adlı eserini yayımlamıştır. 1925’ten emekli olduğu 1956’ya kadar London School of Economics’te uluslararası tarih araştırmaları profesörlüğü görevinde bulunmuştur. Aynı dönemde Londra’daki Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün (The Royal Institute of International Affairs/Chatham House) yöneticiliğini de üstlenmiştir. Kapsamlı araştırmalarına ve keskin gözlem gücüne dayandırdığı, A Study of History adlı on iki ciltlik temel eserinin ilk on cildini bu görevi sırasında yayımlamıştır.

Başlıca Eserleri (Kapsamlı eserleri kalın harflerle yazılmıştır, derlenen konferans ve ders notları hariç tutulmuştur.):

The Armenian Atrocities (1915)

Nationality and the War (1915)

The New Europe (1915)

British View of the Ukrainian Question (1916)

[Viscount Bryce’la birlikte kaleme aldığı] The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915–1916 (1916) (“Mavi Kitap”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere Yönelik Muamele, 1915-1916, Cilt 1, Çev. Ahmet Güner, Pencere Yayınları, 2005; Cilt 2, Çev. Jülide Değirmenciler ve Attila Tuygan, Pencere Yayınları, 2006 )

The Destruction of Poland: A Study in German Efficiency (1916)

The Belgian Deportations (1917)

The German Terror in Belgium: An Historical Record (1917)

The German Terror in France: An Historical Record (1917)

Turkey: A Past and a Future (1917)

The Western Question in Greece and Turkey (1922) (Türkiye’de ve Yunanistan’da Batı Meselesi, Çev. Kadri Mustafa Orağlı, Yeditepe Yayınevi, 2008)

Turkey (1926) (Türkiye -Bir Devletin Yeniden Doğuşu-, Milliyet Yayınları, 1971; Türkiye ve Avrupa, Çev. Kasım Yargıcı ve Mehmet Ali Yalman, Örgün Yayınevi, 2002; Türkiye, İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Serüveni, Çev. Hülya Karaca, Birey Yayınları, 2003; Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu, Çev. Kasım Yargıcı ve Nurer Uğurlu, Örgün Yayınları, 2009)

A Journey to China, or Things Which Are Seen (1931)

A Study of History (1934-61) (Özet çevirisi: Tarih Bilinci, Çev. Murat Belge, E Yayınları, 1975; Bateş Yayınları , 1978)

Civilization on Trial (1948) (Medeniyet Yargılanıyor, Çev. Ufuk Uyan, Yeryüzü Yayınları, 1980; Uygarlık Yargılanıyor, Çev. Kasım Yargıcı ve Mehmet Ali Yalman, Örgün Yayınevi, 2016)

The World and the West (1953) (Dünya, Batı ve İslam, Çev. Abdullah Zerrar Cengiz, Pınar Yayınları, 2002; Dünya ve Garp, Çev. Prof. Dr. Emin Bilgiç, Yeni Zaman Yayınları, 2014)

An Historian’s Approach to Religion (1956) (Tarihçi Açısından Din, Prof. Dr. İbrahim Canan, Ufuk Kitapları, 2008)

Christianity Among the Religions of the World (1957; 1958) (Hıristiyanlık ve Dünya Dinleri, Çev. Prof. Dr. Mehmet Aydın, Din Bilimleri Yayınları, 2000)

East to West (1958)

Hellenism: The History of a Civilization (1959)

Between Oxus and Jumna (1961)

Between Niger and Nile (1965)

Hannibal’s Legacy: The Hannibalic War’s Effects on Roman Life (1965)

Change and Habit: The Challenge of Our Time (1966)

Acquaintances (1967) (Hatıralar: Tanıdıklarım, Çev. Şaban Bıyıklı, Klasik Yayınları, 2005)

Between Maule and Amazon (1967)

Experiences (1969)

Some Problems of Greek History (1969)

Cities on the Move (1970)

Constantine Porphyrogenitus and His World (1973)

Mankind and Mother Earth (1976) (İnsan Soyu ve Toprak Ana, Çev. Ahmet Aybars Çağlayan, Ayrıntı Yayınları, 2020)

Arnold Toynbee - Yazarın kitapları

Kapat