Annie Thébaud-Mony
1944 doğumlu, Fransız sosyolog. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında araştırmacı ve uzman. 1983’te Fransa’nın köklü kurumlarından Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü’ne (INSERM) girmiş, 1992’de aynı kurumun araştırma bölümü yöneticiliğine atanmıştır; bugün de kurumun onursal başkanıdır. Asıl işveren alt işveren iş ilişkisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, mesleki kanserler, kanser karşısında eşitsizlikler, meslek hastalıklarının telafisi ve önlenmesi, 1983 ile 2010 arasında üzerinde çalıştığı araştırma konularıdır. Ayrıca, 13. Paris Üniversitesi Mesleki Kanserler Bilimsel İşbirliği Topluluğu’nun (GISCOP 9) yöneticisidir. Amyant (asbest) kullanımına karşı uluslararası düzeyde mücadele eden birliklerin oluşturduğu Ban Asbestos Ağı’nın da sözcüsüdür. Mesleki kanserler üzerine yapılan araştırmaları ödüllendiren Kansere Karşı Birlik Kurumu Val d’Oise Komitesi tarafından Aralık 1992’de ödüllendirilmiş; 2008’de de Çalışmak Sağlığa Zararlıdır kitabıyla Yaygın Medya Sağlık Habercileri Derneği (AJMED) ödülünü almıştır. Başlıca eserlerini şöyle sıralayabiliriz: L’envers des Sociétés industrielles. Approche comparative franco-brésilienne, L’Harmattan, Paris, 1991 [Endüstri Toplumların Ters Yüzü. Fransa-Brezilya Karşılaştırmalı Yaklaşımı]; La reconnaissance des maladies professionnelles en France. Acteurs et logiques sociales, La Documentation française, Paris, 1991 [Fransa’da Meslek Hastalıklarının Kabulü. Aktörler ve Toplumsal Mantık]; Béatrice Appay’la birlikte. Précarisation sociale, travail, santé, IRESCO, INSERM-CNRS, Paris, 1997 [Sosyal Güvencesizleştirme, İş, Sağlık]; L’industrie nucléaire: sous-traitance et servitude, INSERM-EDK, Paris, 2000 [Nükleer Endüstri: Alt İşveren İş İlişkisi ve Kölelik]; V. Daubas-Letourneux’yla birlikte Organisation du travail et santé dans l’Union européenne, Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de Vie et de Travail en Europe, Dublin, 2002 [Avrupa Birliği’nde İş Organizasyonu ve Sağlık]; Nuclear servitude: subcontracting and health in the French civil nuclear industry, Baywood Pub Co, New York, 2011 [Nükleer Kölelik: Fransız Sivil Nükleer Sanayisinde Alt İşveren İş İlişkisi ve Sağlık]; Véronique Daubas-Letourneux, Nathalie Frigul ve Paul Jobin ile birlikte Santé au travail : approches critiques, la Découverte, Paris, 2011 [İş Sağlığı: Eleştirel Yaklaşım].

Annie Thébaud-Mony - Yazarın kitapları

Kapat