Angela Livingstone, Cambridge Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır ve 1966 yılından beri Essex Üniversitesi’nde edebiyat dersleri vermektedir. Asıl ilgi alanı Rus şiiri, özellikle de 20. yüzyıl Rus şiiri olan yazar aynı zamanda Alman edebiyatıyla da ilgilenmiş, Rilke’nin düzyazıları ve şiirleri üzerine araştırmalar yapmıştır. Pasternak ve Tsvetaeva hakkında makaleler yayımlayan ve bu yazarların eserlerini İngilizceye çeviren Angela Livingstone, ayrıca birçok kitaba da imza atmıştır: Pasternak (1969, Donald Davie ile birlikte); Lou Andreas-Salomé (1984) [Salomé: Yaşamı ve Yapıtları, çev. Semra Kunt Akbaş, Ayrıntı Yay., 2001]; Pasternak on Art and Creativity (1985); Pasternak: Doctor Zhivago (1989); Art in the Light of Conscience: Eight Essays on Poetry by Marina Tsvetaeva (1992); Poems from Chevengur (2004) ve Certain Roses (2017).

Angela Livingstone - Yazarın kitapları

Kapat