Alasdair Maclntyre

1929 yılında İskoçya’da (Glasgow) doğdu. Eğitimini büyük ölçüde İngiltere’de yapan MacIntyre yüksek lisans ve doktorasına Manchester Üniversitesi’nde tamamlayarak aynı üniversitede 1951 yılında din felsefesi dersleri vermeye başladı. Önce İngiltere’de, 1970’den sonra da Amerika’ya yerleşip Amerika’da çeşitli üniversitelerde felsefe ve siyaset bilimi dersleri veren MacIntyre, halen Indiana Notre Dame Üniversitesi’nde felsefe profesörüdür.

Çeşitli dergilerde sayısız makalesi yayınlanan MacIntyre’ın temel eserleri şunlardır: Marxism and Christianity (1954), New Essays in Philosophical Theology (Ed. 1955), Metaphysical Beliefs (Ed. 1956), The Unconscious: a conceptual analysis (1958), A Short History of Ethics (1965), Secularisation and Moral Change (1967), Marcuse: an exposition and a polemic (1970), Sociological Theory and Philosophical Analysis (Ed. 1971), Against the Self-images of the Age (1971), After Virtue (Erdem Peşinde, 1981), Whose Justice? Which Rationality? (1988) ve Three Rival Versions of Moral Enquiry (1990).

MacIntyre, asıl ününü 1980’den sonra yaptığı çalışmalara borçludur. Bu çalışmalar, özellikle ahlâki görüş ve pratiğin yanısıra etik teorileri de şekillendiren toplumsal-tarihsel değişimlerle ilgilidir.
Çağımızdaki birçok akademik felsefi çalışmaya damgasını vurmuş olan analitik ve linguistik yaklaşımdan uzak durmaya özen gösteren MacIntyre, Erdem Peşinde’de, toplum ve bireyi şekillendiren tarihsel, kültürel, sosyolojik, dinsel ve benzeri öğelerin oluşturduğu oldukça geniş bir arka plana önem verir ve bu arka plana dayanarak ahlâksal kavramların ve görüşlerin dayandığı temelleri (ve aynı zamanda ahlâksal sözcük hazinesindeki değişimleri nedenleriyle birlikte) ortaya koymaya çalışır. MacIntyre’ın yapıtlarındaki bu alışılmışın dışındaki özellik, “geleneksel” akademik çalışma yöntemlerini benimseyenlerce eleştiriyle, etik sorunlarla profesyonel anlamda uğraşmayanlar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılanır.

Günümüzde adı “erdem etiği”yle birlikte anılan MacIntyre’ın etik alanında kazandığı bu haklı ün ve önemli konumuna birbiriyle bağlantılı üç temel yapıtın büyük katkısı vardır. Bunlar, After Virtue (Erdem Peşinde) (Londra, 1981), Whose Justice? Which Rationality? (Londra, 1988) ve Three Rival Versions of Moral Enquiry’dır (Londra, 1990). Geçmişte ve günümüzde birçok ahlâk felsefecisinin ahlâksal diskurun doğasına ilişkin ezeli-ebedi hakikatler ya da ahlâksal akıl yürütmenin dayandığı temeller olarak sunduğu şeylerin aslında bir hiç olduğu görüşü, diğer iki yapıtın olduğu gibi bunların ilki olan Erdem Peşinde’nin de ana fikridir.

Yazdığı Kitaplar