1962’de Freiburg Breisgau’da doğdu. 1982’de lise diploması aldı. 1982- 1989 yılları arasında, Tübingen Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ile ‹ngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1990-1994 arasında doktora öğrenimi gördü. 1995-1996 öğretim yılında Yale Üniversitesi’nde Almanca dersi verdi. 1997’de, Tübingen Üniversitesi’nde doçent oldu; tez konusu Yeni ‹ngiliz Edebiyatı’ydı. Uzunca bir süre Tübingen AngloIrish Theatre Group adlı toplulukta oyunculuk yaptı. 1997’den bu yana serbest yazar olarak çalışmakta... Alman Yazarlar Birliği’nin üyesi. Çeşitli ödüller (Thaddäus-Troll-Preiss, 2000) ve burslar (Baden-Württemberg, 2003, 2005) aldı. Dönem dönem televizyona (Südwest 3), radyoya (SWR2, SWR4) okumalar yapıyor.

Bugüne değin Briefe aus Amerika (Amerika’dan Mektuplar, 1998), Die Würde des Lügens (2000; Yalanın Erdemi, çev.: Regaip Minareci, Ayrıntı Yayınları, 2005), Die Lieb-Haberin, (Âşık, 2002) adlı romanları ve Betrachtungen eines Krankenhausgängers (Bir Hastane Seyyahının Mülahazaları, 2004) adlı öykü kitabı yayımlandı. Sinnhafte Fiktion und Wahrheit (Duygu Tutsağı Kurmaca ve Hakikat, 1994) başlıklı kitabı Wilde, Pinter, Shakespeare, Rönesans üzerine denemelerinden oluşuyor. Yazar, Literaturwissenschaftlichen Jahrbuch (Edebiyat Bilimi Yıllığı, 1996/1998) ve Lexikon der Weltliteratur (Dünya Edebiyatı Sözlüğü, 1993) gibi bilimsel eserler de kaleme aldı.

Joachim Zelter - Yazarın kitapları

Kapat