Mart 1970’de Antep’te doğdu. 1993’te Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Pierre Bourdieu üzerine hazırladığı teziyle doktorasını verdi. İletişimin kültürel boyutları, tüketim kültürü, medya ve sinema sosyolojisi alanlarında çalışmaları bulunan Köse’nin yayımlanmış kitaplarından bazıları şunlar: Bourdieu Medyaya Karşı, Papirüs Yayınevi, 2004; Medyatik Parodigma, Yirmidört Yayınevi, 2006; Alternatif Medya, Yirmidört Yayınevi, 2007; İletişimin Issızlaşması (Der.), Yirmidört Yayınevi, 2007; Medya ve Tüketim Sosyolojisi, Ayraç Yayınevi, 2010; Medya Mahrem: Medyada Mahremiyet Olgusu ve Transparan Bir Yaşamdan Parçalar (Der.), Ayrıntı Yayınları, 2011; Flanör Düşünce: Arkaik Dönemde ve Dijital Medya Çağında Aylaklık (Der.), Ayrıntı Yayınları, 2012; Eric Dacheux, Kamusal Alan (Çeviri), Ayrıntı Yayınları, 2012; Kara Perde: İran Yönetmen Sineması Üzerine Okumalar (Der.), Ayrıntı Yayınları, 2014. Bunların dışında, yazarın Ayrıntı Yayınları tarafından yayın programına alınmış üç çalışması daha bulunmaktadır: “İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri” (Çeviri); “Şair ve Taifesi” (Deneme); “Skolastik Fantazya: Hayalden Endüstriye Popüler Kültür Odağında Masal Okumaları” (Der.)

Hüseyin Köse - Yazarın kitapları

Kapat