Georges Bataille
Fransız yazar. 1897'de Billom'da doğdu, 1962'de Orléans'da öldü.
Genç yaşta gizemciliğe eğilim gösterdi; Hegel, Nietzsche ve Heidegger'den etkilendi ve kısa bir süre gerçeküstücülüğe yöneldi. Documents (1928), Acéphale (1937), Critique (1936) adlı dergileri çıkardı; "Collège de sociologe"nin çalışmalarını yönetti (1937-1939). Sanat ve edebiyat (Lascaux, ou la Naissance de l'art [Lascaux ya da Sanatın Doğuşu], 1955; Edebiyat ve Kötülük [la Littérature et le mal], 1957) ile bunların toplum ve sanatçıyla olan ilişkileri üstüne düşünceleri onu şu sonuca götürdü: Sanatçı aslında bir çilekeştir fakat ters yönde işleyen bu çile, insanı bütün nimetlerden el çekmeye değil, tam tersine bütün yasakları, özellikle de iki büyük yasağı, yani şehvet ve ölümü aşmaya götürür.
Bu yasaklardan birincisi olan şehveti şu kitaplarında ele aldı: Gözün Öyküsü (l'Histoire de l'œil/Çev. Reşit İmrahor, Mitos Yay., 1995), 1928; Anus solaire (Güneş Anüs), 1931; Madame Edwarda, 1941; l'Abbé C. (C. Manastırı), 1950; Göğün Mavisi (le Bleu du ciel/Çev. Reşit İmrahor, Mitos Yay., 1995), 1957; Erotizm (l'Érotisme/Çev. Mehmet Mukadder Yakupoğlu, Onur Yay., 1993), 1957. Ölümü incelediği kitabı ise Les larmes d'Éros (Eros'un Gözyaşları), 1961.
Bu sanat anlayışında, zevk ile "katlanılmaz"ın birleştiği her an, bir iç deneyimin varabileceği son ve tek noktadır; bu alandaki kitapları da şunlardır: İç Deney (l'Expérience intérieure/Çev. Mehmet Mukadder Yakupoğlu, Yapı Kredi Yay., 1995), 1943; la Part maudite (Lanetli Yan), 1949.
Bataille'ın, dilin sınırları ve bu sınırları aşmanın imkânsızlığıyla ilgilenen yazarlar üstünde, özellikle de Jacques Derrida, Michel Foucault ve Roland Barthes gibi çağdaş Fransız yazarları üstünde önemli etkileri oldu. Tüm eserleri, 1972'de Foucault'un da desteğiyle basıldı.
Bataille, gerçeküstücülüğe ilişkin ilginç konumunu ortaya koyarken, André Breton ve Jean-Paul Sartre gibi bu akımın öncü isimleriyle sıkı polemiklere girişti. Toplumbilim ve antropolojiye duyduğu ilginin bir sonucu olarak ünlü Fransız bilim adamı Marcel Mauss'un etkisiyle "yasak ve yasakların ihlâli" üstünde yaptığı çalışmalar Erotizm konusundaki düşüncelerinin belirginleşmesini sağladı.
Bataille, siyasal kimliğiyle de ön saflarda yer aldı; 1935 yılında Halk Cephesi döneminde devrimci aydınlarla oluşan bir "Karşı Saldırı" grubu oluşturdu. Grupta dönemin ünlü yazarları André Breton, Paul Eluard, Maurice Heine, Pierre Klossowski, Benjamin Péret de yer alıyordu. Faşistlerin Nietzsche'yi yanlış yorumladıklarını ve bozduklarını ortaya koydu. Bütün çalışmalarında psikanaliz ve diyalektik materyalizmin yöntemlerinden yararlandı.

Georges Bataille - Yazarın kitapları

Kapat