Şiir

Bana Benzer Bir Başka Aylaklık

Samuel Beckett

Önemli bölümü Türkçeye aktarılmış olan Beckett kütüphanesinin görünmeyen rafını, onun bir “kazı alanı”na benzeyen şiir dünyası oluşturur.

Şiir
15,28 TL
20,37 TL

Aşk ve Lût

Orhan Kahyaoğlu

Modern Türk şiirinin sorunları üzerine kaleme aldığı kapsamlı çalışmalarıyla da tanınan Orhan Kahyaoğlu’nun şiiri; imge, yapı ve anlam ilişkilerine getirdiği özgün yaklaşımla ...

Şiir
13,89 TL
18,52 TL

Yüreğimin Kışlarında

Ahmed Şamlu

Ahmed Şamlu, Fars dilinin Hâfız’la birlikte en çok okunan şairidir. Yüzyılın başında Nîmâ Yûşiç’in başlattığı geleneksel kalıplar içinde serbestleşme tutumunu, geniş çeperlerd...

Şiir
24,31 TL
32,41 TL

Atı Neden Yalnız Bıraktın

Mahmud Derviş

Mahmud Derviş'in Atı Neden Yalnız Bıraktın kitabı, içinde büyük Filistin direnişinin unutulmaz kesitlerinin kayıtlı olduğu görkemli bir şiir evi.

Şiir
10,42 TL
13,89 TL

Esrârnâme

Ferîdüddîn Attâr

Dediler ona: Ey parlak güneş! / Bu denizde daha ilginç ne var? Dedi: Daha ilginç olan şey bence / Bu denizde kişinin bir işareti var.

Şiir
24,31 TL
32,41 TL

Hüsn ü Aşk

Şeyh Galip

Ve o cennet içinde âdem oldum Ben bir dost meclisine mahrem oldum

Şiir
15,28 TL
20,37 TL

Kastilya Kırları

Antonio Machado

Kastilya Kırları, büyük ozanın ülkesinin “insan manzaraları”nı doğa sevgisi, laiklik, umut, geleceğin gücüne ve yaşamın sürekliliğine inanç gibi izlekler temelinde şiire, kend...

Şiir
13,89 TL
18,52 TL

Ey Gece! Ey Uçurum!

Ahmet Necdet

Ey Gece! Ey Uçurum!, Ahmet Necdet’in tüm şiirlerini eksiksiz olarak biraraya getiriyor. Şiir geleneğimizin önemli bir halkasını, bütünlüklü bir yapıt içinde okura sunuyor.

Şiir
27,78 TL
37,04 TL

Güneş Kavgası

Tahsin Saraç

Öztürkçenin şairidir Tahsin Saraç. Yeni sözcüklerden süzer şiirini. Bu özelliğiyle günümüzdeki öbür şairlerden ayrılıyor.

Şiir
17,36 TL
23,15 TL

Türk Halk Şiiri Antolojisi

Rauf Mutluay

Tanzimat’tan Günümüze Kadar Türk Şiiri (1973) ile tamamlandığı varsayılabilecek olan bu değerli çalışma, devasa Halk Şiiri hazinemizin en parıltılı örneklerini ve kültürel bel...

Şiir
27,78 TL
37,04 TL