Sanat ve Kuram

Şair ve Taifesi

Hüseyin Köse

Şair ve Taifesi, şiirin acıyı bile erginleştiren ikliminde, belki de kendine tutunmanın ayartıcı sarhoşluğuyla, taifeli taifesiz yılların yazılı kayıtlarını tutuyor.

Sanat ve Kuram
16,50 TL
22,00 TL

Yalnız Şiir

Şeref Bilsel

Çocukken, bize şehirden gelenlerin yanında taşıdığı başka çocuklar da olurdu. Onların elindeki oyuncaklardan, üstlerindeki elbiselerden ziyade konuşmalarındaki eda dikkatimi ç...

Sanat ve Kuram
15,00 TL
20,00 TL

Şiir Nasıl Okunur

Terry Eagleton

Şiir Nasıl Okunur? ’da Terry Eagleton edebiyat eleştirisinde neredeyse “ölmeye yüz tutmuş” önemli bir pratiği, şiir eleştirisini masaya yatırıyor.

Sanat ve Kuram
15,00 TL
20,00 TL

Varoluşçular ve Mistikler

Iris Murdoch

Elinizdeki seçki Iris Murdoch’ın en etkili edebi ve felsefi makalelerinin ilk defa tek bir kitapta toplanmasıyla oluşmuştur. Yazılarında etik ve estetik konularında dikkate de...

Sanat ve Kuram
37,50 TL
50,00 TL

Marx'ın Kayıp Estetiği

Margaret A. Rose

Marx’ın Kayıp Estetiği, Marx’ın sanat kuramı üzerine orijinal görüşlerini ve ardından patlak veren tartışmaları ayrıntılı olarak okura sunmasıyla benzersiz bir eserdir.

Sanat ve Kuram
15,00 TL
20,00 TL

Teknoloji İnsan Birlikteliği

Selçuk Artut

Yazar bu çalışmayı farklı boyutlarıyla karmaşık bir karaktere sahip teknolojinin ve insan doğasının ortak etkileşimlerinin kavranmasına hizmet etmek amacıyla kaleme almıştır.

Sanat ve Kuram
3,00 TL
13,00 TL

İktidarsızlığın İktidarı ve Sanat

Emre Zeytinoğlu

Bu kitap, sanatın siyasetle ilişkisini sorgularken, “şimdiki zaman”dan bir bakışı merkeze alarak, konuyla ilgili soruların çelişkili yanıtları içinde yolunu arıyor..

Sanat ve Kuram
Tükendi

Hiçliğin Özgürlüğü

Ceren Selmanpakoğlu

Hiçliğin Özgürlüğü: Ajansal Sanat, atıflarla inşa edilmiş olan "toplumsal gerçekliği" nasıl yeniden üretmeden, yeni bir gerçeklik tasarısı yapılabileceğinin arayışıdır.

Sanat ve Kuram
Tükendi

Edebiyatımızda Bireyselleşme Serüveni

Derleyen: Fatma Erkman-Akerson

Kitapta 20. yy. süresince yazılmış otuz roman inceleniyor. Romanlardan on beşi kadın yazarların, on beşi de erkek yazarların romanları.

Sanat ve Kuram
Tükendi

Yazma Cesareti

Nihan Kaya

Evet, yazmak cesarettir. Çünkü yerleşik kurallara ters düşmeyi, yalnızlaşmayı gerektirir ve günlük neşeden çok kaygılardan beslenir.

Sanat ve Kuram
15,00 TL
20,00 TL