İnceleme

Moda-loji

Yuniya Kawamura

Modabilimi, önce moda ve giyimi birbirinden ayırıyor ve modayı kurumsallaşmış bir sistem olarak tanımlıyor. Ardından, yıldız tasarımcı mitini tartışırken üretimden tüketime mo...

İnceleme
10,50 TL
14,00 TL

İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri

Jacques Perriault

İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri derlemesi içinde yer alan metinler, iletişim ekseninde kendini yenileyen ütopik tasarının belli başlı düşünsel uğraklarına buyur ediy...

İnceleme
8,25 TL
11,00 TL

Aydınlar Sosyalizmi

Jan Waclaw Makhayski

Sosyalizm özgürlük için bir adım mı? Yoksa halkı kontrol altında tutmak için kötüye kullanılan bir kavram mı? Proleter diktatörlük proleter sömürüyü ortadan kaldırabilir mi? A...

İnceleme
17,25 TL
23,00 TL

Tuhaf Hava

Andrew Ross

"Gerektiğinde son derece keskin bir eleştiri, gerektiğinde de cömert bir değerlendirme niteliğine bürünen Tuhaf Hava, hayatımızı giderek daha fazla egemenliği altına alan tekn...

İnceleme
4,00 TL
15,00 TL

Şiddetsiz Direniş

Todd May

Şiddetsiz faaliyeti, özellikle de haysiyet ve eşitlik varsayımına saygıyı ön plana çıkaran değerleri araştıran, kendisi de şiddetsiz kampanyalara katılmış olan felsefeci Todd ...

İnceleme
12,75 TL
17,00 TL

Can Çekişen İmparatorluk

Francis Shor

Can Çekişen İmparatorluk, Amerikan rüyasının çöküş ve çözülüş süreçlerini mercek altına alan çarpıcı bir çalışma. Amerikan rüyasının küresel emperyalizmdeki yerini yavaş yavaş...

İnceleme
18,75 TL
25,00 TL

Zamanı Yaşamak

Jean Chesneaux

Zaman akıp gidiyor, üstelik bizim onunla olan ilişkimiz de giderek zayıflıyor. Peki, bunun ne kadar farkındayız? Bu akışın içerisindeki yerimiz nedir? Jean Chesneaux, bu sorul...

İnceleme
21,00 TL
28,00 TL

Özgürlük

Zygmunt Bauman

Özgürlük üzerine yapılan çoğu akademik tartışma özgürlüğe ya felsefi bir kavram ya da politik ideolojinin bir öğretisi olarak yaklaşır. Oysa bu kitapta özgürlük bir fikir ya d...

İnceleme
9,00 TL
12,00 TL

Zihin ve Doğa Arasında

Roger Smith

Roger Smith, yüzyıllar süren gelişimi ve başka disiplinlerle ilişkisi bakımından psikolojiyi ele aldığı kitabında, bu soruların da cevabını arıyor. Psikolojinin gündelik hayat...

İnceleme
22,50 TL
30,00 TL

Krediokrasi ve Borç Reddi Davası

Andrew Ross

Andrew Ross, borçlanma ve borçlandırılma üzerine kurduğu kitabı Krediokrasi’de, devlet politikalarının halk üzerindeki sömürü faaliyetlerini konu ediyor. Dünyada eğitim üzerin...

İnceleme
14,25 TL
19,00 TL