İnceleme

İyimser Olmayan Umut

Terry Eagleton

Marksist edebiyat eleştirmeni Terry Eagleton bu kitabında insani duyguların en hassaslarından biri olan “umudu” mercek altına alıyor.

İnceleme
10,50 TL
14,00 TL

Devlet ve Hukuk

Friedrich Engels, Karl Marx

Devlet nedir? Modern hukuk sistemi temelinde neye dayanmaktadır? Hukuk ve devlet arasındaki ilişkilerin kapitalizmin işleyişiyle ne türden bağlantıları vardır?

İnceleme
10,50 TL
14,00 TL

Hayatın Kırılganlığı

William E. Connolly

Friedrich Hayek, Michel Foucault, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche gibi birçok düşünürün görüşlerine de başvurarak sermayenin yayılması, yoğunlaşması ve istilası karşısında ...

İnceleme
18,00 TL
24,00 TL

Hayatın Gizli Hazları

Theodore Zeldin

Adeta bir roman gibi akan bu kitapta, zamana ve mekâna dair bambaşka bir boyut geliştiriyor Theodore Zeldin. Geçmişi günümüzle, doğuyu batıyla birleştiriyor, belki de mümkün o...

İnceleme
22,50 TL
30,00 TL

Yorum ve Aşırı Yorum

Umberto Eco

"Yorum ve Aşırı Yorum", yorumu her açıdan yeniden düşünmemiz için önemli ipuçları sunuyor; metin-yazar, metin-okur ilişkisini, özerk bir yapı olarak metni, anlamı ve anlama ul...

İnceleme
9,75 TL
13,00 TL

Çalışma Düşüncesi

John W. Budd

“Çalışma Düşüncesi”nde John W. Budd, çalışmanın emek piyasalarındaki “istihdam”dan çok daha fazlası olduğunu göstermenin yanı sıra, bunun entelektüel bir çabadan öte bir anlam...

İnceleme
21,00 TL
28,00 TL

Cinselliğin Önemi

Ghislaine Paris

Cinselliğinizi nasılsa öyle görmeye ve aslında nasıl olması gerektiğini bilmeye hazır mısınız? Bu soruyu yanıtlayın ve cevabınız “evet” ise derin bir nefes alıp elinizdeki kit...

İnceleme
9,00 TL
12,00 TL

Marksizmin Anlamı

Paul D'Amato

Elinizdeki bu kitap sadece kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlik ve adaletsizliği eleştirmekle kalmıyor, onun çalışma prensiplerini de gözler önüne seriyor. Yeryüzünün tüm ...

İnceleme
30,00 TL
40,00 TL

Moda-loji

Yuniya Kawamura

Modabilimi, önce moda ve giyimi birbirinden ayırıyor ve modayı kurumsallaşmış bir sistem olarak tanımlıyor. Ardından, yıldız tasarımcı mitini tartışırken üretimden tüketime mo...

İnceleme
10,50 TL
14,00 TL

İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri

Jacques Perriault

İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri derlemesi içinde yer alan metinler, iletişim ekseninde kendini yenileyen ütopik tasarının belli başlı düşünsel uğraklarına buyur ediy...

İnceleme
8,25 TL
11,00 TL