İnceleme

Hermenötiğin Kökeni

Michel Foucault

Foucault’nun eleştirel çalışmalarında kendilik problemi esaslı bir yer teşkil eder, elinizdeki kitap bu problemi enine boyuna tartışan, araya spekülatif düşüncesinin de dahil ...

İnceleme
9,00 TL
12,00 TL

Sosyalizmde Eğitim Küba

Celil Denktaş

Celil Denktaş, bu kitabında Küba’daki eğitim sistemini merkeze alarak sosyalist bir ülkenin panoramasını çıkarıyor...

İnceleme
18,75 TL
25,00 TL

Protesto

James M. Jasper

James Jasper Protesto’da, Zweig’ın tabiriyle “insanlığın yıldızının parladığı anlar” olarak protesto hareketlerini, bilhassa kültürel ve duygusal boyutlarıyla gözler önüne ser...

İnceleme
15,00 TL
20,00 TL

Teknik, Sermaye, Medya

Peter Trawny

Trawny’nin kitabı çok sayıda felsefi kavram sunan, alışılmadık bir terminolojiye sahip dikkat çekici ve bir o kadar da ufuk açıcı bir kitap.

İnceleme
10,50 TL
14,00 TL

İyimser Olmayan Umut

Terry Eagleton

Marksist edebiyat eleştirmeni Terry Eagleton bu kitabında insani duyguların en hassaslarından biri olan “umudu” mercek altına alıyor.

İnceleme
10,50 TL
14,00 TL

Devlet ve Hukuk

Friedrich Engels, Karl Marx

Devlet nedir? Modern hukuk sistemi temelinde neye dayanmaktadır? Hukuk ve devlet arasındaki ilişkilerin kapitalizmin işleyişiyle ne türden bağlantıları vardır?

İnceleme
10,50 TL
14,00 TL

Hayatın Kırılganlığı

William E. Connolly

Friedrich Hayek, Michel Foucault, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche gibi birçok düşünürün görüşlerine de başvurarak sermayenin yayılması, yoğunlaşması ve istilası karşısında ...

İnceleme
18,00 TL
24,00 TL

Hayatın Gizli Hazları

Theodore Zeldin

Adeta bir roman gibi akan bu kitapta, zamana ve mekâna dair bambaşka bir boyut geliştiriyor Theodore Zeldin. Geçmişi günümüzle, doğuyu batıyla birleştiriyor, belki de mümkün o...

İnceleme
22,50 TL
30,00 TL

Yorum ve Aşırı Yorum

Umberto Eco

"Yorum ve Aşırı Yorum", yorumu her açıdan yeniden düşünmemiz için önemli ipuçları sunuyor; metin-yazar, metin-okur ilişkisini, özerk bir yapı olarak metni, anlamı ve anlama ul...

İnceleme
9,75 TL
13,00 TL

Çalışma Düşüncesi

John W. Budd

“Çalışma Düşüncesi”nde John W. Budd, çalışmanın emek piyasalarındaki “istihdam”dan çok daha fazlası olduğunu göstermenin yanı sıra, bunun entelektüel bir çabadan öte bir anlam...

İnceleme
21,00 TL
28,00 TL