İnceleme

Eğitim Üzerine

Zygmunt Bauman

Çağımızın en önemli düşünürlerinden Zygmunt Bauman söyleşilerinden oluşan bu derlemede, çağdaş eğitimin krizine odaklanılıyor.

İnceleme
16,50 TL
22,00 TL

Mizah

Terry Eagleton

Niçin gülüştüğümüz hakkında nispeten inandırıcı ve mantıklı bir şey söylemek mümkündür, gerçi bu sayfalarda böyle yapıp yapmadığımı yargılamak okura bağlıdır.

İnceleme
15,00 TL
20,00 TL

Marksizm ve Kent

Ira Katznelson

Bu kitap Marx’ın başlıca analitik projelerinin kentsel mekân boyutunun dahiliyeti ile geliştirilebileceğini ve böylece, kent araştırmaları ve kentleri anlayışımızın bazı konu ...

İnceleme
30,00 TL
40,00 TL

Marksizm, Oryantalizm, Kozmopolitanizm

Gilbert Achcar

Türkiyeli okurların aşina olduğu Gilbert Achcar, bu eseriyle bir entelektüel titizlik örneği sunmaktadır... 

İnceleme
16,50 TL
22,00 TL

Grev

Jeremy Brecher

Jeremy Brecher bize bir armağan ve bir alet verdi. Bu kitapta tarihimizin kuvvetli ve betimleyici bir armağanı yatıyor: Yoğun ve yaratıcı militan mücadelenin bir armağanı. Bu ...

İnceleme
45,00 TL
60,00 TL

Borçlu Zamanlarda Yaşamak

Zygmunt Bauman

Bauman bizi tarihi, hukuku, ekonomiyi, kültürü ve siyaseti başka bir perspektiften okumaya davet ediyor. Yolculuğun sıkıntılarla dolu yapısını kavramamızı sağlıyor ve bize gün...

İnceleme
21,00 TL
28,00 TL

Savaş Suçları

Michael J. Shapiro

Savaş Suçları, sanatsal ve deneysel türlerin gün ışığına çıkardığı muğlaklıkları irdelemek ve bunları politika ve arşiv belgeleri ile eleştirel teorik söylemlerle birlikte yor...

İnceleme
20,25 TL
27,00 TL

Pasif Direniş

Domenico Losurdo

Sosyalist hareketler, sömürge karşıtı ve militarizm karşıtı hareketler de kitabın başlıca meseleleri arasında. Simone Weil ile Hannah Arendt gibi filozofların şiddet problemin...

İnceleme
29,25 TL
38,00 TL

Edebiyata Övgü

Zygmunt Bauman, Riccardo Mazzeo

Edebiyata Övgü hem edebiyatın hem de sosyolojinin çağdaş sorunlarını titiz bir bakışla masaya yatırıyor... 

İnceleme
13,50 TL
18,00 TL

Radikal Kurban

Terry Eagleton

Eagleton bu kitabında felsefe, siyaset, edebiyat ve teoloji gibi disiplinlerin kesişim noktasında konumlanan ve gerek Antikçağ toplumlarının gerekse modern toplumsal düzenin t...

İnceleme
18,00 TL
24,00 TL