İdea

Arkaik Ortadoğu

Hayri K. Yetik

Arkaik Ortadoğu, yazar Hayri K. Yetik’in daha önceki kapsamlı çalışması olan Romantik Ortadoğu adlı kitabın devamı niteliğinde. Romantik Ortadoğu, çatışmaların, kıyımların eks...

İdea
24,31 TL
32,41 TL

İyinin Egemenliği

Iris Murdoch

İyinin Egemenliği, bahsi geçen çıkış yolunun felsefeyle birlikte olacağını anlatan, Murdoch’ın belki de en değerli tartışmalarını barındıran, zihin açıcı bir eser.

İdea
8,33 TL
11,11 TL

İslam Teolojisine Giriş

Georges Anawati, Louis Gardet

Louis Massignon’un elinizdeki kitaba yazdığı önsözde belirttiği gibi, “İslam Teolojisine Giriş’te Gardet ve Anawati teoloji problemini ele almakta ve Batı Hıristiyanlarının ça...

İdea
41,67 TL
55,56 TL

Âdem ile Havva Her Yerde

Mineke Schipper

Yazar Mineke Schipper, bu kitapta Âdem ile Havva inancının farklı dinlerdeki yerini ve anlatı biçimini göz önüne sererken, görsel kaynaklarla zengin bir bakış olanağı verir. L...

İdea
20,84 TL
27,78 TL

Romantik Ortadoğu

Hayri K. Yetik

Hayri K. Yetik bu sorunun verdiği ilhamla, “Romantik Ortadoğu”nun kapısını açıyor ve hayata yeni anlamlar yüklemenin yanı sıra, geleceğe de barış umuduyla bakıyor.

İdea
34,73 TL
46,30 TL

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 4

İhvân-ı Safâ, bundan bin yıl önce Basra’da ortaya çıkmış felsefi bir fikir grubunun adı. İhvân-ı Safâ uzmanı özel bir ekibin çalışmasıyla ilk kez Türkçe’ye çevriliyor.

İdea
24,31 TL
32,41 TL

Müslüman Site

Louis Gardet

Bu kitap, İslam'ın siyasi değerlerinin etkinleştiği kendi toplumumuzu ve Ortadoğu'nun bugün hâlâ devam eden krizini anlamamız için oldukça verimli bir kaynak.

İdea
27,78 TL
37,04 TL

İlâhînâme

Ferîdüddîn Attâr

Attâr'ın eğitim amacıyla kaleme aldığı aşk, fakr, samimi dindarlık, dürüstlük temalarını işlediği bu manzum eser, iki yüzden fazla uzun veya kısa hikâyeden oluşur.

İdea
22,92 TL
30,56 TL

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 3

Ihvani Safa

İhvân-ı Safâ, bundan bin yıl önce Basra’da ortaya çıkmış felsefi bir fikir grubunun adı. İhvân-ı Safâ uzmanı özel bir ekibin çalışmasıyla ilk kez Türkçe’ye çevriliyor.

İdea
24,31 TL
32,41 TL

Oxford İslâm Sözlüğü

John Louis Esposito

Bu sözlük, din, politika, toplum ve kültür alanında sık sık kullanılan kavramları ve adları içeriyor ve okurun fazla zaman ayırmadan okuyabileceği çok sayıda maddeye yer veriy...

İdea
24,31 TL
32,41 TL