İdea

İslam Teolojisine Giriş

Georges Anawati, Louis Gardet

Louis Massignon’un elinizdeki kitaba yazdığı önsözde belirttiği gibi, “İslam Teolojisine Giriş’te Gardet ve Anawati teoloji problemini ele almakta ve Batı Hıristiyanlarının ...

İdea
35,00 TL
50,00 TL

Âdem ile Havva Her Yerde

Mineke Schipper

Yazar Mineke Schipper, bu kitapta Âdem ile Havva inancının farklı dinlerdeki yerini ve anlatı biçimini göz önüne sererken, görsel kaynaklarla zengin bir bakış olanağı verir. L...

İdea
18,75 TL
25,00 TL

Romantik Ortadoğu

Hayri K. Yetik

Hayri K. Yetik bu sorunun verdiği ilhamla, “Romantik Ortadoğu”nun kapısını açıyor ve hayata yeni anlamlar yüklemenin yanı sıra, geleceğe de barış umuduyla bakıyor.

İdea
33,75 TL
45,00 TL

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 4

İhvân-ı Safâ, bundan bin yıl önce Basra’da ortaya çıkmış felsefi bir fikir grubunun adı. İhvân-ı Safâ uzmanı özel bir ekibin çalışmasıyla ilk kez Türkçe’ye çevriliyor.

İdea
21,00 TL
28,00 TL

Müslüman Site

Louis Gardet

Bu kitap, İslam'ın siyasi değerlerinin etkinleştiği kendi toplumumuzu ve Ortadoğu'nun bugün hâlâ devam eden krizini anlamamız için oldukça verimli bir kaynak.

İdea
26,25 TL
35,00 TL

İlâhînâme

Ferîdüddîn Attâr

Attâr'ın eğitim amacıyla kaleme aldığı aşk, fakr, samimi dindarlık, dürüstlük temalarını işlediği bu manzum eser, iki yüzden fazla uzun veya kısa hikâyeden oluşur.

İdea
18,75 TL
25,00 TL

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 3

Ihvani Safa

İhvân-ı Safâ, bundan bin yıl önce Basra’da ortaya çıkmış felsefi bir fikir grubunun adı. İhvân-ı Safâ uzmanı özel bir ekibin çalışmasıyla ilk kez Türkçe’ye çevriliyor.

İdea
21,75 TL
29,00 TL

Oxford İslâm Sözlüğü

John Louis Esposito

Bu sözlük, din, politika, toplum ve kültür alanında sık sık kullanılan kavramları ve adları içeriyor ve okurun fazla zaman ayırmadan okuyabileceği çok sayıda maddeye yer ve...

İdea
22,50 TL
30,00 TL

Komünistlerden İslamcılara: Endonezya

Adrian Vickers

Halkın umutlarını ve hayal kırıklıklarını bağrında taşıyan güçlü edebiyatın izinden giderek, bizi bir ülkenin kederli haritasında yolculuğa çıkarıyor.

İdea
18,75 TL
25,00 TL

Hıristiyanlıktaki Ateizm

Ernst Bloch

Alman filozof Ernst Bloch, dinin toplumsal ve tarihsel yanlarına dokunuyor ve ayakları yere basan bir zihinle sorunlara ışık tutuyor.

İdea
26,25 TL
35,00 TL