İdea

Din Felsefesi

Derleyen: Paul Copan, Chad Meister

Din Felsefesi, dinlerin var olmaya başladığı günden beri süregelen en önemli fikirleri ve tartışmaları, bu alanın önde gelen otorite ve akademisyenlerinin kaleme aldığı on sek...

İdea
22,50 TL
30,00 TL

Mesih Garabeti

Slavoj Žižek, John Milbank

Mesih Garabeti dinin geleceği, sekülerlik ve politik umut meselelerini Hıristiyanlığın garabet meselesi, Tanrı’nın insan olması ışığında inceliyor.

İdea
22,50 TL
30,00 TL

Fidel ve Din

Fidel Castro, Frei Betto

Sosyalistlerin din meselesine bakışı bu kitapta yeni ve şaşırtıcı yollar buluyor. İnsanlığın kaderi için içtenlikle kaygılanan herkesin üzerine derin derin düşünmek isteyeceği...

İdea
18,75 TL
25,00 TL

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 5

Nihayet Türkçe’ye çevrilen Risâleler beş ciltte toplanmıştır. Bin yıldır Doğu’dan Batı’ya geniş bir kültür ve düşün coğrafyasında önceleri nefesi sonraları ise hayaletiyle dol...

İdea
22,50 TL
30,00 TL

Arkaik Ortadoğu

Hayri K. Yetik

Arkaik Ortadoğu, yazar Hayri K. Yetik’in daha önceki kapsamlı çalışması olan Romantik Ortadoğu adlı kitabın devamı niteliğinde. Romantik Ortadoğu, çatışmaların, kıyımların eks...

İdea
24,00 TL
32,00 TL

İyinin Egemenliği

Iris Murdoch

İyinin Egemenliği, bahsi geçen çıkış yolunun felsefeyle birlikte olacağını anlatan, Murdoch’ın belki de en değerli tartışmalarını barındıran, zihin açıcı bir eser.

İdea
7,50 TL
10,00 TL

İslam Teolojisine Giriş

Louis Gardet, Georges Anawati

Louis Massignon’un elinizdeki kitaba yazdığı önsözde belirttiği gibi, “İslam Teolojisine Giriş’te Gardet ve Anawati teoloji problemini ele almakta ve Batı Hıristiyanlarının ...

İdea
35,00 TL
50,00 TL

Âdem ile Havva Her Yerde

Mineke Schipper

Yazar Mineke Schipper, bu kitapta Âdem ile Havva inancının farklı dinlerdeki yerini ve anlatı biçimini göz önüne sererken, görsel kaynaklarla zengin bir bakış olanağı verir. L...

İdea
18,75 TL
25,00 TL

Romantik Ortadoğu

Hayri K. Yetik

Hayri K. Yetik bu sorunun verdiği ilhamla, “Romantik Ortadoğu”nun kapısını açıyor ve hayata yeni anlamlar yüklemenin yanı sıra, geleceğe de barış umuduyla bakıyor.

İdea
33,75 TL
45,00 TL

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 4

İhvân-ı Safâ, bundan bin yıl önce Basra’da ortaya çıkmış felsefi bir fikir grubunun adı. İhvân-ı Safâ uzmanı özel bir ekibin çalışmasıyla ilk kez Türkçe’ye çevriliyor.

İdea
21,00 TL
28,00 TL