İdea

Papa ve Mussolini

David I. Kertzer

Papa ve Mussolini, İtalya’da faşist diktatörlük ile din arasındaki ilişkinin anatomisini çıkaran muhteşem bir çalışma...

İdea
33,75 TL
45,00 TL

Muhammed, Şarlman ve Avrupa’nın Kökenleri

David Bryn Whitehouse, Richard Hodges

Richard Hodges ve David Whitehouse, Muhammed, Şarlman ve Avrupa’nın Kökenleri adlı eserlerinde “Pirenne Tezi” diye bilinegelen bu görüşü, Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Batı Asya’da...

İdea
11,25 TL
15,00 TL

İslam ve Sosyalizm

S. Müşir Hüseyin Kidvai

S. Müşir Hüseyin Kidvai, bu eserinde İslama bağlı ulusların Pan-İslamcı bir biçimde tek bir çatıda toplanması gerektiğini ve Batı’da o dönemde tartışılan mülkiyet, özgürlük, h...

İdea
7,50 TL
10,00 TL

Teolojideki Sosyoloji

Kieran Flanagan

Bristol Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan Kieran Flanagan'ın bu çalışması hem sosyoloji hem de teoloji için yeni sayılabilecek çıkarımlarla dolu.

İdea
13,50 TL
18,00 TL

Din Felsefesi

Derleyen: Chad Meister, Paul Copan

Din Felsefesi, dinlerin var olmaya başladığı günden beri süregelen en önemli fikirleri ve tartışmaları, bu alanın önde gelen otorite ve akademisyenlerinin kaleme aldığı on sek...

İdea
22,50 TL
30,00 TL

Mesih Garabeti

John Milbank, Slavoj Žižek

Mesih Garabeti dinin geleceği, sekülerlik ve politik umut meselelerini Hıristiyanlığın garabet meselesi, Tanrı’nın insan olması ışığında inceliyor.

İdea
22,50 TL
30,00 TL

Fidel ve Din

Fidel Castro, Frei Betto

Sosyalistlerin din meselesine bakışı bu kitapta yeni ve şaşırtıcı yollar buluyor. İnsanlığın kaderi için içtenlikle kaygılanan herkesin üzerine derin derin düşünmek isteyeceği...

İdea
18,75 TL
25,00 TL

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 5

Nihayet Türkçe’ye çevrilen Risâleler beş ciltte toplanmıştır. Bin yıldır Doğu’dan Batı’ya geniş bir kültür ve düşün coğrafyasında önceleri nefesi sonraları ise hayaletiyle dol...

İdea
22,50 TL
30,00 TL

Arkaik Ortadoğu

Hayri K. Yetik

Arkaik Ortadoğu, yazar Hayri K. Yetik’in daha önceki kapsamlı çalışması olan Romantik Ortadoğu adlı kitabın devamı niteliğinde. Romantik Ortadoğu, çatışmaların, kıyımların eks...

İdea
24,00 TL
32,00 TL

İyinin Egemenliği

Iris Murdoch

İyinin Egemenliği, bahsi geçen çıkış yolunun felsefeyle birlikte olacağını anlatan, Murdoch’ın belki de en değerli tartışmalarını barındıran, zihin açıcı bir eser.

İdea
7,50 TL
10,00 TL