Felsefe

Gölge Felsefe

Nathan Andersen

Nathan Andersen, Stanley Kubrick’in Otomatik Portakal’ını Platon’un Devlet’iyle felsefi bir sohbete sokarak deneyim ve anlamın doğası, adaletin karakteri, görünüş ile gerçekli...

Felsefe
16,67 TL
22,22 TL

Küçük İnsanlar, Büyük Sorular

Wolfram Eilenberger

"Küçük İnsanlar, Büyük Sorular"da Wolfram Eilenberger, felsefenin yaşamımızın hangi sorularıyla uğraştığını somut yaşamdan canlı örneklerle sergiliyor...

Felsefe
12,50 TL
16,67 TL

Felsefi Masallar

Martin Cohen

"Felsefi Masallar", büyük felsefi masalları derleyen, çözümleyen ve nakleden, bir tür “alternatif” felsefe tarihi çalışması.

Felsefe
22,92 TL
30,56 TL

Eleştirel Fragmanlar

Friedrich Schlegel

Schlegel kimilerine göre yaygaracı, kimilerine göre dâhi olarak adlandırılacak, ama her halükârda Romantik hareketin düşünsel temellendiricisi olarak tarih sahnesindeki yerini...

Felsefe
8,33 TL
11,11 TL

Aydınlanma, Devrim ve Romantizm

Frederick C. Beiser

Almanya’da, Fransa’daki şiddet içeren yıkıcı olaylara karşılık olarak üç zıt politik gelenek gelişti: Liberalizm, muhafazakârlık ve romantizm. "Aydınlanma, Devrim ve Romantizm...

Felsefe
34,73 TL
46,30 TL

Aşkın Metafiziği

Arthur Schopenhauer

Schopenhauer, insanların aşk ya da soyları uğruna yaşamlarını çoğu zaman feda etmeleri nedeniyle, aşkın insan doğasındaki en güçlü itki olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Felsefe
6,95 TL
9,26 TL

Kant Felsefesinin Politik Evreni

Volker Gerhardt, Agnes Heller, Wolfgang Kersting, Peter P. Nicholson, Birgit Recki, Otfried Höffe, Susan Mendus, Pierre Hassner, Immanuel Kant

Hakan Çörekçioğlu’nun derlediği ve çevirdiği bu seçki, hem Kantçı eleştirel aklın politik boyutuyla hem de Kant’ın politika felsefesiyle ilgili tartışmaları içermektedir.

Felsefe
17,36 TL
23,15 TL

Kuşkuculuk

Sextus Empiricus

Kuşkuculuk, Sextus’un Pyrrhonculuğun Ana Hatları ana başlığı altındaki üç kitabını ve Dogmatik Filozoflara Karşı ana başlığı altındaki, Mantıkçılara Karşı alt başlığını taşıya...

Felsefe
34,73 TL
46,30 TL

Almanya’da Din ve Felsefenin Tarihi Üzerine

Heinrich Heine

Heinrich Heine, Almancanın gelmiş geçmiş en büyük, en etkili kalemlerinden biri. Yaşarken büyük üne sahip oldu. Ünü Almanya dışına, bütün Avrupa’ya özellikle Fransa’ya yayıldı...

Felsefe
10,42 TL
13,89 TL

İnsan Özgürlüğünün Özü Üzerine

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

Schelling’i en önemli eserinden okumak sadece Alman İdealizmini anlamak için değil, aynı zamanda Nietzsche ve Heidegger’in yol haritalarından büyük bir kısmını belirlediği çağ...

Felsefe
6,95 TL
9,26 TL