Felsefe

Güneş Ülkesi

Tommaso Campanella

Güneş Ülkesi’nde her şey ortak mülk sayılıyor; ancak bölüştürme üst makamdaki resmî görevlilerin işi. Gelgelelim bilimin, belli onurların, mevkilerin ve unvanların yanı sıra h...

Felsefe
9,75 TL
13,00 TL

Heidegger'in Nietzsche'si

Sadık Erol Er, Volkan Ay

Heidegger’in Nietzsche okuması, geçen yüzyılın en derinlikli ve bir o kadar da muammalar içeren karşılaşmalarından biridir. Bu karşılaşma vesilesiyle Heidegger, hem Batı metaf...

Felsefe
22,50 TL
30,00 TL

Gölge Felsefe

Nathan Andersen

Nathan Andersen, Stanley Kubrick’in Otomatik Portakal’ını Platon’un Devlet’iyle felsefi bir sohbete sokarak deneyim ve anlamın doğası, adaletin karakteri, görünüş ile gerçekli...

Felsefe
18,00 TL
24,00 TL

Küçük İnsanlar, Büyük Sorular

Wolfram Eilenberger

"Küçük İnsanlar, Büyük Sorular"da Wolfram Eilenberger, felsefenin yaşamımızın hangi sorularıyla uğraştığını somut yaşamdan canlı örneklerle sergiliyor...

Felsefe
15,00 TL
20,00 TL

Felsefi Masallar

Martin Cohen

"Felsefi Masallar", büyük felsefi masalları derleyen, çözümleyen ve nakleden, bir tür “alternatif” felsefe tarihi çalışması.

Felsefe
28,50 TL
38,00 TL

Eleştirel Fragmanlar

Friedrich Schlegel

Schlegel kimilerine göre yaygaracı, kimilerine göre dâhi olarak adlandırılacak, ama her halükârda Romantik hareketin düşünsel temellendiricisi olarak tarih sahnesindeki yerini...

Felsefe
10,50 TL
14,00 TL

Aydınlanma, Devrim ve Romantizm

Frederick C. Beiser

Almanya’da, Fransa’daki şiddet içeren yıkıcı olaylara karşılık olarak üç zıt politik gelenek gelişti: Liberalizm, muhafazakârlık ve romantizm. "Aydınlanma, Devrim ve Romantizm...

Felsefe
37,50 TL
50,00 TL

Aşkın Metafiziği

Arthur Schopenhauer

Schopenhauer, insanların aşk ya da soyları uğruna yaşamlarını çoğu zaman feda etmeleri nedeniyle, aşkın insan doğasındaki en güçlü itki olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Felsefe
9,00 TL
12,00 TL

Kant Felsefesinin Politik Evreni

Volker Gerhardt, Agnes Heller, Wolfgang Kersting, Peter P. Nicholson, Birgit Recki, Otfried Höffe, Susan Mendus, Pierre Hassner, Immanuel Kant

Hakan Çörekçioğlu’nun derlediği ve çevirdiği bu seçki, hem Kantçı eleştirel aklın politik boyutuyla hem de Kant’ın politika felsefesiyle ilgili tartışmaları içermektedir.

Felsefe
17,36 TL
23,15 TL

Kuşkuculuk

Sextus Empiricus

Kuşkuculuk, Sextus’un Pyrrhonculuğun Ana Hatları ana başlığı altındaki üç kitabını ve Dogmatik Filozoflara Karşı ana başlığı altındaki, Mantıkçılara Karşı alt başlığını taşıya...

Felsefe
45,00 TL
60,00 TL