Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler

Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler

Serdar M. Değirmencioğlu, Kemal İnal ISBN: 978-975-539-983-6
1.Baskı - 2015

Serdar M. Değirmencioğlu ve Kemal İnal’ın çalışmasıyla bu kitapta bir araya getirilen yazılarda, bütün bu başlıklar ayrıntılı bir şekilde ele alındı, özel üniversiteler sorununun kapsam ve sınırları belirlendi.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
19,45 TL
25,93 TL

Kitap Hakkında

Yükseköğretimin serbest düşüşe geçtiği ve özel üniversitelerin yaygınlaştığı günümüzde, eğitime, bilime ve üniversiteye yeniden ama farklı bir gözle bakmak gerekiyor. Bu amaçla ve alanlarında değerli çalışmalarıyla bilinen akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan bu kitap, üç temel işlevi yerine getirmeyi amaçlıyor. Öncelikli amaç, oldukça uzun süredir göz önünde bulunan, kamu üniversitelerinin yerini almaya başlayan ve çeşitli adlarla anılan kamusal olmayan üniversiteler gerçeğine ışık tutmaktır. Bu üniversiteler, kimi zaman “vakıf” kimi zaman da “holding” veya “patron” üniversitesidir. Giderek açıklığa kavuşan gerçek ise, farklı adlarla anılan bu üniversitelerin çoğunun çok yakında “kâr amaçlı üniversite şirketi” olarak işlemeye başlayacağıdır. “Hangi adla anılırsa anılsın, özel üniversiteler iyidir ve gereklidir” iddiasında olanlara sorunların ne kadar ciddi ve hatta vahim olduğunu olabildiğince somut ve çok boyutlu olarak göstermek kitabın ikinci amacıdır. Son olarak ise, üniversite bileşenlerinin –tüm öğretim kadrosu, her düzeydeki öğrenciler, akademik görevleri olmayan tüm çalışanlar– söz haklarının olmadığı ve özel üniversite modelinin bir direniş zemini olduğunun altını çizerek, üniversitelerin ticarileştirilmesinin yarattığı girdaptan çıkış yollarının somut mücadele örnekleri üzerinden incelenmesi ve ortaya konulması amacını taşımaktadır. Bugün tüm dünyada artan toplumsal veya kitlesel halk hareketlerinin talepleri içinde parasız, demokratik ve bilimsel eğitim hakkı ön planda gelmektedir. Özel üniversitelerse bu talebi yozlaştıran her türlü düşünce ve etkinliğin merkezi konumundadır. Kamu üniversitelerinin dolduramadığı söylenen boşluğu doldurma iddiasıyla kurulan bu üniversiteler, boşluğu doldurmak bir yana bir yığın sorun üretti ve bir girdap yarattı. 

Serdar M. Değirmencioğlu ve Kemal İnal’ın çalışmasıyla bu kitapta bir araya getirilen yazılarda, bütün bu başlıklar ayrıntılı bir şekilde ele alındı, özel üniversiteler sorununun kapsam ve sınırları belirlendi.

Künye

Yazarlar Hakkında

Serdar M. Değirmencioğlu
1966’da Ankara Altındağ’da doğdu. Evde geçim, ilkokulda yoksul çocukların yaşam mücadelesiyle tanıştı. Babasının Komotini (Gümülcine) Azınlık Lisesi’ne atanmasıyla sınırlardan, Yunanistan’a korku salan cuntadan ve azınlık yaşamının zorluklarından haberi oldu. İdadi’de iki yıl okudu; Yunanca ve Arapça öğrendi, milliyetçilik ve militarizmin çocuklar üzerindeki etkisini gördü. Ankara’daki ilkokuluna dönünce “geride kalan öğrenci” olmayı tattı. Öğretmeninin ısrarı üzerine anadolu lisesine girdi. Derslerden çok voleybolu sevdi. Okulda işlenmeyen konuları, 12 Eylül’e dek duvar yazılarından öğrendi. Beceriksiz öğretmenlerle, zorbalıklar ve haksızlıklarla, 12 Eylül’ün ürettiği öğretmen türü ile çok mücadele etti; “kötü öğrenci” oldu. Üniversite sınavına dershanede hazırlanmadı; evden aldığı dershane ücretini kitaplara yatırdı. Eğitim adına yapılanlar sonucu okulları değiştirmeyi kafaya koydu. ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde okudu ve Gelişim Psikolojisi doktorası yapmaya ABD’ye gitti. Doktora yaparken Detroit’in ölüm kalım mücadelesine tanık oldu. Doktora ardından iki yıl Northwestern Üniversitesi Sosyal Politika Araştırmaları Enstitüsü’nde çalıştı. Eğitim üzerine çalışmalarına bu enstitüde başladı. Çocukların katılım hakkı, medya ve çocuk ilişkisi, çocuk emeği ve gençlik politikaları yanı sıra, siyasi şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Can Candan ile hazırladığı “3 Saat: Bir ÖSS Belgeseli” 2008’de gösterime girmiş ve büyük beğeni toplamıştır. En son yayınları, dershaneler, çocuklar adına düzenlenen törenler, şehitlik mitinin gelişimi ve etkileri ile borçlanmanın toplumsal etkileri üzerinedir. Ayrıca 2008’den beri her pazar Evrensel gazetesinde çocukları ilgilendiren meseleleri ele almaktadır. Çalışmalarını çocuk ve gençlerin toplumu ve dünyayı değiştirebileceklerine inanarak yürütmektedir. (serdardegirmencioglu@gmail.com)
Kemal İnal
1964 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İzmir’de tamamladı. Sosyoloji alanında lisans ve yüksek lisans (Ege Üniversitesi ve ODTÜ), Eğitim Sosyolojisi alanında doktora (Ankara Üniversitesi) yaptı. 1989-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde pedagoji alanında asistan ve öğretim üyesi (DTCF Antropoloji) olarak çalıştı. Üniversiteden istifa ettikten sonra 2001-2004 yılları arasında Fransa’da yaşadı, Türkiyeli göçmen emekçi aileler üzerine bir alan araştırması yaptı. 2006-2007 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde kısa bir süre çalıştıktan sonra 2007 yılında halen çalıştığı Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçti. 1990’lı yıllarda Eğit Sen’in (ve daha sonra Eğitim Sen’in) üniversitelerde örgütlenmesi için mücadele etti. Marksizm ve Gelecek (1995-1996) dergisinde yayın kurulu üyeliği yaptı, eğitim alanında iki dergi (Zil ve Teneffüs ile Eleştirel Pedagoji) çıkarıp yönetti ve Şubat 2014’de Ulaş Başar Gezgin ile birlikte Devrimci Eleştirel Eğitim Girişimi hareketini başlattı. Evrensel ve BirGün gazetelerinde bir süre köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergi ve gazetede çok sayıda yazısı yayımlandı. Ulusal ve uluslararası bazı projelerde yönetici ve uzman olarak görev aldı. İngilizce ve Fransızca’dan kitap çevirileri değişik yayınevleri tarafından yayımlandı. Halen İngiltere merkezli Journal of Critical Education Policy Studies adlı derginin Ortadoğu editörlüğünü yürütmektedir. Eğitim, medya okuryazarlığı, dil ve politika, çocuk ve çocukluk gibi değişik alanlarda çok sayıda kitabı yayımlandı. Derlediği Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti, Ayrıntı Yayınları tarafından Aralık 2013’de basıldı. Aynı yayınevinden çıkan son kitapları: Kamusal Eğitime Tehdit: Dershaneler (Samet Baykal ile birlikte derleyen) ve Çocuk ve Demokrasi (2014). En son Gezi isyanı ve direnişi üzerine Ulaş Başar Gezgin ve Dave Hill ile birlikte derlediği The Gezi Revolt: People’s Revolutionary Resistance against Neoliberal Capitalism in Turkey, Londra’da Institute for Education Policy Studies tarafından yayımlandı. Başlıca ilgi ve çalışma alanları, eğitimde ideolojik boyut, çocukluğun sosyolojik inşası, medya okuryazarlığı, postmodernizm ve eğitim ilişkisi, dil ve politika, zamanın antropolojisidir. Halen Ayrıntı Yayınları bünyesinde PedagojiAyrıntı dizisinin editörlüğünü yapmaktadır.

Pedagoji

Pedagoji dizisinin tüm kitaplarını görmek için tıklayınız.