Lenin

Lenin

Lars T. Lih Çeviri: Aslı Önal
ISBN: 978-605-314-205-8
1.Baskı - 2017

Lars T. Lih, okuru Lenin’in hayatını ve siyasi stratejisini yeni bir ışık bir altında değerlendirmeye davet ediyor.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
21,00 TL
28,00 TL

Kitap Hakkında

Yakın tarihin en tartışmalı ve hakkında en çok yazılıp çizilmiş siyasi figürlerinden biri üzerine kaleme alınmış bu biyografik deneme, okuru Lenin’in hayatını ve siyasi stratejisini yeni bir ışık bir altında değerlendirmeye davet ediyor. Yazarının kendi ifadesiyle, kanlı canlı bir insan olan Vladimir İlyiç Ulyanov ile onun kamusal personası N. Lenin arasındaki ilişkiyi, bir başka deyişle özel yaşamı ve siyasi stratejisi arasındaki bağlantıyı gözler önüne sermeye çalışıyor. Ve bunu yaparken gerek Soğuk Savaş döneminde bilhassa Batı’da üretilen, önyargılar ve ideolojik kaygılarla malul Lenin literatürüne, gerekse 1980’lerde açılan Sovyet arşivleri temel alınarak tek taraflı bir biçimde kaleme alınmış ve daha ziyade Lenin’in özel yaşamının mahrem yönlerine odaklanan spekülatif çalışmalara bir alternatif olma iddiasında.

Lenin’in yaklaşık otuz yıllık devrimci kariyerinin izini süren Lars T. Lih, onu işçi sınıfının devrimci potansiyelinden şüphe duyan, pragmatik bir karamsar olarak resmeden standart “ders kitabı” yorumunun aksine, son derece romantik, tutkulu ve iyimser bir Lenin portresiyle çıkıyor karşımıza. Analizinin temel izleğini ise, Lenin’in ömürlük siyasi projesi olarak adlandırdığı “kahramanca sınıf liderliği”, yani Rus proletaryasının, çoğunluğu köylülerden oluşan Rus halkına liderlik etmesi fikri teşkil ediyor. Konjonktürel şartlara göre yıllar içerisinde birtakım değişikliklere uğrasa da özünü ve tematik bütünlüğünü muhafaza eden bu strateji, Lenin’i hem Rus siyasi tarihi hem de enternasyonal sosyalist hareket içerisinde hak ettiği bağlama oturtmamıza da olanak tanıyor. Lih’e göre, bu tarihi şahsiyeti bütün yönleriyle anlayabilmemizin yolu, onun bu ilham verici siyasi stratejiye duyduğu, kökenleri büyük oranda ailevi geçmişine ve kişisel deneyimlerine uzanan derin duygusal bağı idrak etmekten geçiyor...

Künye

Yazar Hakkında

Lars T. Lih

1947 yılında Richland, Washington’da (ABD) doğdu. Yale Üniversitesi (1968) ile Oxford Üniversitesi’nde (1971) siyaset bilimi okudu. Altı yıl ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Partili Ronald V. Dellums’un ofisinde çalıştı. Ardından 1984’te Princeton Üniversitesi’nden siyaset bilimi doktorasını aldı. Duke Üniversitesi ile Wellesley College’da ders verdi. Sovyetler Birliği’nin kuruluş dönemine dair konular üzerine bilimsel dergilerde sayısız akademik makale ile çeşitli sosyalist forumlarda siyasal yazılar yayınladı. Ayrıca Rus ve Avrupa operasının çeşitli meseleleri üzerine devam eden araştırmaları var. Yayımlanmış diğer kitapları arasında Bread and Authority in Russia, 1914-1921 (1990), Lenin (Çev. Aslı Önal, Ayrıntı Yayınları, 2017). Halihazırda Montréal’deki McGill Üniversitesi’ne bağlı Schulich Müzik Okulu’nda müzikoloji profesörü.


Lars T. Lih

Tüm Lars T. Lih kitaplarını görmek için tıklayın.