Kamusal Eğitime Tehdit: Dershaneler

Kamusal Eğitime Tehdit: Dershaneler

Nevzat Samet Baykal, Kemal İnal ISBN: 978-975-539-793-1
1.Baskı - 2014

Bu kitap, hem dershanelere ilişkin tutarsızlık ve çelişkileri ele alıyor hem de öğretmen emeği sömürüsüne dikkat çekiyor.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
4,63 TL
22,22 TL

Kitap Hakkında

Türkiye’de özel dershaneler epeydir eğitimin en büyük sorunlarından biri. Evet, dershaneler bir neden değil, sonuç. Eğitimde niteliği ve eşitliği gözardı eden politikaların bir sonucu. Daha çok sınav odaklı eğitim sisteminin yarattığı sözde bir çözüm. Piyasadaki aktörlerin, yani kapitalist işverenlerin buldukları bu çözüm, Türkiye eğitim sisteminin hiçbir sorununa çare olamadı, olamıyor. Milyonlarca öğrencinin dershanelere gitmesine, onca para, zaman ve emek harcamasına rağmen eğitimdeki sorunlar giderilemedi. Dershanelerin kazandırdığı test kültürü, soru çözmede pratiklik ve yan/kestirme yollarla çözüme en kısa sürede gitme, öğrencilerin ne fen ve matematik bilgisini artırdı ne anadilini kullanma becerisini geliştirdi ne de sosyal değerler kazanmasını sağladı. 

Elbette tek suçlu dershaneler değil. AKP hükümeti ulusal eğitime ayrılan bütçenin her sene artırıldığını iddia etse ve derslikleri son teknoloji ile donatsa da, kamusal eğitim hemen her noktada dökülmeye devam etti. Derslikler hâlâ çok kalabalık, öğretmen maaşları hâlâ çok düşük, birçok okul çeşitli donanımlardan hâlâ yok-sun, okullar arasında kalite farkı hâlâ çok yüksek, yabancı dil öğretimi hâlâ çok yetersiz, bilgi ve değer öğretimi hâlâ çok geride…

Dershaneler konusunda AKP hükümeti ile Cemaat arasında yaşanan kısır tartışma “kapatırım-kapatamazsın” noktasında takılıp kaldı ve dershanelerin neden kapatılması gerektiğine veya gerekmediğine dair kamuoyuna nesnel hiçbir analiz sunulamadı. Arz-talep yasalarından, dershanelerin yarattığı “sözde” fırsat eşitliğinden, bu kuruluşların öğrencilere kazandırdığı güya nice olumlu davranıştan bahseden çevreler, dershanelerin çözümden ziyade sorunun en önemli parçalarından biri olduğunu göremedi. Dershaneler yaygın öğretmen emeği sömürüsü, güvencesiz istihdam, zorlu çalışma koşulları, velilerin cebinde yarattığı delik, kamusal eğitim üzerinde oluşturduğu baskı gibi birçok sorunun yaratıcısı. 

Elinizdeki kitap, hem dershanelere ilişkin siyasal tartışmanın derinliklerine inip oluşan tutarsızlık ve çelişkileri ele alıyor hem de dershanelerdeki çok önemli bir soruna, yani öğretmen emeği sömürüsüne dikkat çekiyor. Haliyle çalışmanın derdi, pedagojik bir konunun kısır ve tutarsız siyasal tartışmalar içinde kaybolma-sının önüne geçip, meseleyi alabildiğine nesnel bir zeminde, akademik boyutta tartışabilmek. Milyonlarca öğrencinin gittiği bu kuruluşların devasa bir sektöre dönüşüp cemaatlerin değirmenine su taşıdığı, halkın bu konuda müthiş çaresiz bırakıldığı, sınav odaklı eğitim sisteminin hiçbir yerde işlemediği açık. Bu kitap, konuya dair yaşanan sessizliği, dönen dolapları ve çaresizliği bozmaya yöneliktir.

Künye

Yazarlar Hakkında

Nevzat Samet Baykal

Kemal İnal
1964 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İzmir’de tamamladı. Sosyoloji alanında lisans ve yüksek lisans (Ege Üniversitesi ve ODTÜ), Eğitim Sosyolojisi alanında doktora (Ankara Üniversitesi) yaptı. 1989-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde pedagoji alanında asistan ve öğretim üyesi (DTCF Antropoloji) olarak çalıştı. Üniversiteden istifa ettikten sonra 2001-2004 yılları arasında Fransa’da yaşadı, Türkiyeli göçmen emekçi aileler üzerine bir alan araştırması yaptı. 2006-2007 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde kısa bir süre çalıştıktan sonra 2007 yılında halen çalıştığı Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçti. 1990’lı yıllarda Eğit Sen’in (ve daha sonra Eğitim Sen’in) üniversitelerde örgütlenmesi için mücadele etti. Marksizm ve Gelecek (1995-1996) dergisinde yayın kurulu üyeliği yaptı, eğitim alanında iki dergi (Zil ve Teneffüs ile Eleştirel Pedagoji) çıkarıp yönetti ve Şubat 2014’de Ulaş Başar Gezgin ile birlikte Devrimci Eleştirel Eğitim Girişimi hareketini başlattı. Evrensel ve BirGün gazetelerinde bir süre köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergi ve gazetede çok sayıda yazısı yayımlandı. Ulusal ve uluslararası bazı projelerde yönetici ve uzman olarak görev aldı. İngilizce ve Fransızca’dan kitap çevirileri değişik yayınevleri tarafından yayımlandı. Halen İngiltere merkezli Journal of Critical Education Policy Studies adlı derginin Ortadoğu editörlüğünü yürütmektedir. Eğitim, medya okuryazarlığı, dil ve politika, çocuk ve çocukluk gibi değişik alanlarda çok sayıda kitabı yayımlandı. Derlediği Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti, Ayrıntı Yayınları tarafından Aralık 2013’de basıldı. Aynı yayınevinden çıkan son kitapları: Kamusal Eğitime Tehdit: Dershaneler (Samet Baykal ile birlikte derleyen) ve Çocuk ve Demokrasi (2014). En son Gezi isyanı ve direnişi üzerine Ulaş Başar Gezgin ve Dave Hill ile birlikte derlediği The Gezi Revolt: People’s Revolutionary Resistance against Neoliberal Capitalism in Turkey, Londra’da Institute for Education Policy Studies tarafından yayımlandı. Başlıca ilgi ve çalışma alanları, eğitimde ideolojik boyut, çocukluğun sosyolojik inşası, medya okuryazarlığı, postmodernizm ve eğitim ilişkisi, dil ve politika, zamanın antropolojisidir. Halen Ayrıntı Yayınları bünyesinde PedagojiAyrıntı dizisinin editörlüğünü yapmaktadır.