Devlet ve Hukuk

Devlet ve Hukuk

Friedrich Engels, Karl Marx ISBN: 978-605-314-148-8
2.Baskı - 2018

Devlet nedir? Modern hukuk sistemi temelinde neye dayanmaktadır? Hukuk ve devlet arasındaki ilişkilerin kapitalizmin işleyişiyle ne türden bağlantıları vardır?

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
16,50 TL
22,00 TL

Kitap Hakkında

Şimdiye kadar pek az düşünür Marx kadar tartışılmıştır. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen Marx’ın “dünyayı değiştirmeyi” hedef alan devrimci politik fikirleri hâlâ etkili ve canlı. Bu canlılığın herkesin hayatını etkileyen kapitalist dünya sistemiyle de doğrudan ilgisi var tabii: İnsanı özüne ve hemcinslerine yabancılaştıran, tüm insani değerleri “meta”ya indirgeyen, yoksulları daha yoksul kılan, gelir uçurumunu derinleştiren, ücretleri düşüren, iş güvenliğini hiçe sayan, ekonomik krizleri ve sosyal felaketleri yaratan, hukuk devletini otoriter polis devletine çeviren, dünyanın her köşesinde maddi çıkar uğruna savaşlar çıkaran ve insanları birbirine kırdıran “kapitalizm” sürdükçe, Marx’ın anti-kapitalist görüşleri varlığını sürdüreceğe benziyor. Marx kapitalizmin şifrelerini kendine özgü metoduyla teker teker çözerken, kapitalist üretim tarzının modern devlet yapılanmasıyla olan ilişkisini de derinlemesine eleştirmiş; buradan hareketle de, insanlığın özgürleşmesi için hem modern devletin hem de kapitalizm ortadan kalkması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

Bu kitapta bir araya getirilen parçalar Marx ve Engels’in özellikle devlet ve hukuk eleştirilerini içeriyor ve bu parçalar güncel kimi sorulara da cevaplar sunuyor: Devlet nedir? Modern hukuk sistemi temelinde neye dayanmaktadır? Hukuk ve devlet arasındaki ilişkilerin kapitalizmin işleyişiyle ne türden bağlantıları vardır?

Künye

Yazarlar Hakkında

Friedrich Engels
Karl Marx’ın yakın dostu ve çalışma arkadaşı, Alman sosyalist teorisyen ve filozof Friedrich Engels, 28 Kasım 1820’de bugün Wuppertal kentinin bir mahallesi olan Barmen’de doğdu ve 5 Ağustos 1895’te Londra’da öldü.
Tekstil sanayinde servet edinmiş bir aileden geliyordu. Ailevi nedenlerle 1838’de Elberfeld lisesinden ayrıldı. Bir ticari şirkette çalışırken derinlemesine felsefe öğrenmeye başladı. 1842’de İngiltere’ye gidip Manchester’e yerleşti. 1844’te Marx’la tanıştılar ve 1845’te birlikte Fransız-Alman Yıllığı’nda yazdılar. Engels aynı yıl İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu’nu yazdı. 1846’da Brüksel’de değişik sosyalist partileri bir araya getirme amacıyla Komünist İletişim Komitesi’ni kurdular. Hakseverler (Adiller) Birliği ve ardından Komünist Ligası’nın kurucusu oldular.

Şubat 1848’de Marx, Engels’in metninden de yararlanarak Komünist Manifesto’ya yazdı.
1848 devrimi sebebiyle Belçika’dan sınır dışı edilince Köln’e yerleştiler ve Neue Rheinische Zeitung’u çıkardılar. Engels 1848 Devrimi’ne faal olarak katıldı. Marx ve Engels 1849’da Londra’ya geçti.
Engels 1870’de Londra’ya geçene kadar babasıyla çalışmak üzere Manchester’e yerleşti. 1864 yılından itibaren, 1876’da kapanana kadar, Birinci Enternasyonal’de çalıştı. 1883’te Marx’ın ölümünden sonra onun eserleriyle ilgilendi ve İkinci Enternasyonal’e katkıda bulundu.


Karl Marx
(1818-1883) Filozof, iktisatçı, gazeteci ve politikacı olan Karl Marx 5 Mayıs 1818’de Almanya’nın Trier şehrinde, orta sınıf bir ailede doğdu. Marx’ın babası Heinrich Marx Aydınlanmacı fikirlere sahip, Kant ve Voltaire gibi düşünürlerin çalışmalarına aşina, liberal politikadan yana, seküler bir eğitim almış bir avukattı. Yahudi kökene sahip Heinrich işlerini daha rahat sürdürebilmek için Hıristiyan olmuştu. Dokuz kardeşten üçüncüsü olan Karl Marx, 1824 Ağustosu’nda Lutheryan Kilisesi’nde vaftiz edildi. 1830’da gireceği Trier Lisesi’ne kadar büyük ölçüde babası tarafından özel olarak eğitildi. Lise yıllarında yoğun bir şekilde Latince ve Antik Yunanca öğrenen Marx, on yedi yaşındayken felsefe ve edebiyat eğitimi almak üzere Bonn Üniversitesi’ne girdi. Bonn’daki ilk yılının ardından babasının da baskısıyla Berlin Üniversitesi’nde hukuk öğrenimine başladı. Marx, hukuk öğreniminin yanı sıra, felsefe ve edebiyatla ilgilenmeye devam ediyordu. O sıralarda, çocukluktan beri tanıdığı Jenny von Westphalen ile nişanlandı. 1836 yılında Berlin’de öğrenimini sürdürürken Hegel’in felsefesiyle tanıştı ve Genç-Hegelciler adıyla bilenen bir gruba dahil oldu. 1840 yılında doktora tezini tamamladı, ancak üniversitede kalma imkânı bulamadığından gazetecilik yapmaya başladı. Rheinische Zeitung adlı gazeteye yazılar yazan Marx, gazete üzerindeki Prusya hükümeti baskısından ötürü işsiz kaldı ve ardından Paris’e geçti, burada radikal solcu kişilerin bir araya geldiği Deutsch-Französische Jahrbücher adlı yayın organında editörlük yapmaya başladı. 1844’te Alman düşünür Friedrich Engels ile tanıştı ve aralarında ömür boyu süren bir dostluk gelişti. Engels’in İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu adlı çalışması Marx’ın hayatında bir dönüm noktası olmuş, söz konusu çalışma o vakte kadar daha ziyade felsefe, edebiyat ve hukukla meşgul olan Marx’ın ilgilisini politik ekonomiye kaydırmıştı. Politik ekonominin kimi isimleri (Adam Smith, David Ricardo, James Mill vb) ve Fransız sosyalistlerinin (Saint-Simon, Charles Fourier vb) eserleri üzerinde yoğun bir biçimde çalışmaya başladı. Politik faaliyetlerinden ötürü Paris’ten sürülen Marx 1845’te Brüksel’e gitti; bu yıllarda Alman felsefesinin eleştirisini yapmaya devam ediyordu. 1849 yılında ömrünün sonuna kadar kalacağı Londra’ya geçti. Bir taraftan politik ekonomi çalışmalarını sürdürüyor, bir taraftan da komünist örgütlenmelerde yer alıyordu. 1864 yılında I. Enternasyonal’in kuruluşuna katıldı. Jenny’yle evliliklerinden yedi çocukları oldu, ancak çocuklardan sadece üçü hayatta kalabildi. Politik sürgünler ve yoksullukla geçen ömrüne Komünist Manifesto, Alman İdeolojisi, Grundrisse ve Kapital gibi sayısız kitap sığdıran Karl Marx, 14 Mart 1883’te Londra’da hayata veda etti.

Karl Marx

Tüm Karl Marx kitaplarını görmek için tıklayın.