İdea

Selahattin Eyyubi

Malcolm Cameron Lyons, D.E.P. Jackson

Selahattin Eyyubi’nin hayatı, günümüzde de devam eden din savaşı tartışmalarının önemli bir evresine ışık tutuyor...

İdea
31,25 TL
41,67 TL

İslam'da "Tasvir Sorunu" Var mı?

Silvia Naef

Tasvire karşı cephe alan din adamları ile İslam’ı peçe ve sakal gibi klişelere indirgeyen oryantalist bakışın aynı ölçüde taraflı ve indirgemeci olduğunu hatırlatan bu yaratıc...

İdea
9,03 TL
12,04 TL

Papa ve Mussolini

David I. Kertzer

Papa ve Mussolini, İtalya’da faşist diktatörlük ile din arasındaki ilişkinin anatomisini çıkaran muhteşem bir çalışma...

İdea
34,73 TL
46,30 TL

Muhammed, Şarlman ve Avrupa’nın Kökenleri

David Bryn Whitehouse, Richard Hodges

Richard Hodges ve David Whitehouse, Muhammed, Şarlman ve Avrupa’nın Kökenleri adlı eserlerinde “Pirenne Tezi” diye bilinegelen bu görüşü, Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Batı Asya’da...

İdea
12,50 TL
16,67 TL

İslam ve Sosyalizm

S. Müşir Hüseyin Kidvai

S. Müşir Hüseyin Kidvai, bu eserinde İslama bağlı ulusların Pan-İslamcı bir biçimde tek bir çatıda toplanması gerektiğini ve Batı’da o dönemde tartışılan mülkiyet, özgürlük, h...

İdea
8,33 TL
11,11 TL

Teolojideki Sosyoloji

Kieran Flanagan

Bristol Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan Kieran Flanagan'ın bu çalışması hem sosyoloji hem de teoloji için yeni sayılabilecek çıkarımlarla dolu.

İdea
13,89 TL
18,52 TL

Din Felsefesi

Derleyen: Chad Meister, Paul Copan

Din Felsefesi, dinlerin var olmaya başladığı günden beri süregelen en önemli fikirleri ve tartışmaları, bu alanın önde gelen otorite ve akademisyenlerinin kaleme aldığı on sek...

İdea
24,31 TL
32,41 TL

Mesih Garabeti

John Milbank, Slavoj Žižek

Mesih Garabeti dinin geleceği, sekülerlik ve politik umut meselelerini Hıristiyanlığın garabet meselesi, Tanrı’nın insan olması ışığında inceliyor.

İdea
24,31 TL
32,41 TL

Fidel ve Din

Fidel Castro, Frei Betto

Sosyalistlerin din meselesine bakışı bu kitapta yeni ve şaşırtıcı yollar buluyor. İnsanlığın kaderi için içtenlikle kaygılanan herkesin üzerine derin derin düşünmek isteyeceği...

İdea
19,45 TL
25,93 TL

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 5

Nihayet Türkçe’ye çevrilen Risâleler beş ciltte toplanmıştır. Bin yıldır Doğu’dan Batı’ya geniş bir kültür ve düşün coğrafyasında önceleri nefesi sonraları ise hayaletiyle do...

İdea
24,31 TL
32,41 TL